Metil Alkol, Uçucu Madde İçeriği ve Yüksek Alkoller (GC)

Metil Alkol, Uçucu Madde İçeriği ve Yüksek Alkoller (GC)
Metil Alkol, Uçucu Madde İçeriği ve Yüksek Alkoller (GC)

Metil alkol veya metanol, çok basit yapılır bir alkoldür. Çok az miktarda metil alkol bile canlı organizmalar için zehir demektir. 25 gram metil alkolün içimesi, insanlarda körlüğe kadar götürebilir. Metil alkol ilk olarak odunun havasız ortamda ve yüksek ısı altında damıtılması ile elde edilmiştir. Bugün sanayide karbonmonoksit ve hidrojenin tepkimesinden elde edilmektedir.

İnsanlar için bu kadar zehirleyici özellik taşıyan metil alkolün, görünüm ve koku olarak etil alkolden (etanol) ayrılması çok güçtür. Ayrıca çok ucuz olduğu için, özellikle kaçak rakı üretiminde alkol olarak metil alkol kullanılmaktadır. Bu ise ölümlere kadar uzanan ciddi hasarlar yaratmaktadır. Metil alkolün gıda maddelerinin üretiminde kullanılması yasal düzenlemelerle de yasaklanmıştır. Sanayide daha çok çözücü ve antifriz olarak veya tekstil sektöründe çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Alkollü içkiler, içeriğinde etil alkol bulunan içeceklerdir. Bir içkideki alkol konsantrasyonu, genelde hacim olarak ifade edilmektedir. Yaygın damıtma yöntemleri ile genelde yüzde 80 hacimden daha fazla alkol elde edilemez. Spiritler, yani damıtılmış alkollü içecekler genelde yüzde 38 ve daha yüksek oranda alkol içermektedir. Bu şekilde içeriğinde yüksek oranda alkol bulunan içkilere yüksek alkoller denmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında gaz kromatografisi (GC) yöntemi ile metil alkol, uçucu madde içeriği ve yüksek alkollerin analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır. Söz konusu analizlerde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 662 Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Rutubet ve uçucu madde tayini
  • TS 2847 Sanayide kullanılan metil alkol (metanol)
  • TS ISO 1843-1 Yüksek alkoller - Sanayide kullanılan - Deney metotları - Bölüm 1: Genel