Heptan Ekstraksiyonu

Heptan Ekstraksiyonu
Heptan Ekstraksiyonu

Heptan kimyasal bileşiği, alkanlar sınıfına giren ve kolayca alev alabilen, doymuş bir hidrokarbondur. Yağlı maddelerden yağın çıkarılması işlemlerinde solvent olarak hekzan, karbon sülfür, aseton, trikloretilen, etil alkol, izopropil alkol ve benzen gibi kimyasal maddeler yanında heptan bileşiği de kullanılmaktadır. Heptan ekstraksiyonu işleminde, yağ ve çözücü karışımından çözücü maddenin ayrılması buharlaştırılarak sağlanmaktadır. Kaynama noktası yağdan daha düşük olan çözücü, ısıtılarak yağdan buharlaştırılmaktadır. Bu şekilde elde edilen yağa ham yağ denmektedir. Bu durumdaki yağlar hem görünüm olarak hem de içerdikleri başka maddeler yüzünden doğrudan gıda ürünü olarak tüketilemezler. Bu yağları yenilebilecek duruma getirmek amacı ile rafinasyon işlemlerine gerek duyulmaktadır. Rafinasyon işlemleri, yağın tat ve kokusunu bozan maddelerin ve yağda bulunması istenmeyen diğer maddelerin yağdan uzaklaştırılması işlemidir. Uygun yöntemlerle ve hijyenik koşullarda yapılan rafinasyon işlemi ile yağ artık tüketilebilir durumdadır ve sağlık açısından bir sakınca teşkil etmez.

Gıda olarak vücuda alınan yağların, yüksek kalori değerilerine sahip olması yanında insan vücudunda başka işlevleri de bulunmaktadır. Yağlara ilave edilen katkı maddelerinin durumu sağlık açısından önemlidir. Bu katkı maddelerinin bir kısmı emülgatörler, antioksidanlar ve silikonlar gibi bilinçli olarak kullanılırken bir kısmı yanlışlıkla yağlara bulaşmış olan zararlı maddelerdir.

Yağ ekstraksiyonunda yaygın olarak kullanılan solventler, hekzan, heptan ve pentan bileşikleridir. Heksan kimyasal bileşiği, daha çok yağlı tohumların ekstraksiyonu işleminde tercih edilmektedir. Heptan, modern fabrikalarda daha yaygın kullanılmaktadır. Pentan ise ilaç ve kozmetik gibi ısıya karşı kararsız ürünlerde daha fazla kullanılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında heptan ekstraksiyonu çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır. Laboratuvarlar bu şekilde daha güvenilir ve tarafsız bir hizmet vermektedir.