Kalsiyum Tayini (Titrimetrik)

Kalsiyum Tayini (Titrimetrik)
Kalsiyum Tayini (Titrimetrik)

Yüzey suları, kireçtaşı ve jips içeren topraklardan geçerken bu sulara kalsiyum karışmaktadır. Suyun kaynağına ve uygulanan arıtma seviyesine bağlı olarak sularda, sıfır ile yüzlerce mg/l seviyesinde kalsiyum konsantrasyonu bulunabilir. İçme sularında bulunacak düşük kalsiyum karbonat içeriği, su dağıtım sistemlerinin ve metal boruların korozyona uğramasına neden olmaktadır. Yüksek konsantrasyonlarda kalsiyum tuzları ise, kalorifer kazanlarının, ısıtma borularının ve su borularının kalsiyum karbonat tabakası ile kaplanmasına ve ısıtma sistemlerinin tahrip olmasına neden olmaktadır.

Kalsiyum, içme ve kullanma sularında toplam sertliği arttıran bir elementtir. Bu kalsiyum sertliğini gidermek amacı ile kimyasal yumuşatma ya da elektrodiyaliz gibi bir takım yöntemler uygulanmaktadır. Aynı zamanda kalsiyum miktarını tayin etmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasından atomik absorbsiyon yöntemi çok hassas sonuçlar vermektedir. Ayrıca permanganat titrimetrik yöntemi ile EDTA titrimetrik yöntemi rutin kontroller için oldukça yaygın kullanılan yöntemlerdir. Basit ve hızlı sonuç vermesi açısından EDTA titrasyon yöntemi, genel kullanım için tercih edilen bir yöntem haline getirmiştir. Bu yöntemde etilendiamintetraasetik asit veya onun tuzları (kısaca EDTA), içeriğinde kalsiyum ve magnezyumun her ikisi de bulunan suya ilave edildiği zaman, önce kalsiyum ile birleşmektedir. pH değeri yeterince yüksek olduğunda, magnezyum, magnezyum hidroksit halinde çökelmekte ve kalsiyum doğrudan doğruya EDTA titremerik yöntemi ile tayin edilmektedir. Kısaca kalsiyum, yüksek pH değerinde sadece kalsiyum ile birleşen bir indikatör yardımı ile tayin edilmiş olmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal analizler kapsamında, içme ve kullanma sularında titrimetrik yöntemle kalsiyum tayini yapılmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 16003 İçme ve kullanma sularının arıtımında kullanılan kimyasallar - Kalsiyum magnezyum karbonat
  • TS 2879 Suyun analiz metotları - Kalsiyum ve magnezyum miktarları tayini