Toplam Organik Karbon Tayini (Suda KİT İle)

Toplam Organik Karbon Tayini (Suda KİT İle)
Toplam Organik Karbon Tayini (Suda KİT İle)

Toplam organik karbon ifadesi, bir su sistemindeki karbon bazlı yani organik yabancı maddelerin tespit edilmesini tanımlamak için kullanılmaktadır. Organik yabancı maddeleri yapan birçok kaynak bulunmaktadır. Organik maddeler, şeker, sakkaroz, petrol, PVC yapıştırıcı, alkol ve plastik bazlı türev ürünler gibi bileşiklerdir. Organik maddeler sularda bakteri oluşumundan ileri gelebilir. Bu maddeler sadece atıksularda değil içme ve kullanma sularında da bulunabilir.

Toplam organik karbon ölçümleri, yetkili laboratuvarlarda yapılmaktadır. Laboratuvar yöntemleri (çevrimdışı ölçümler) genelde yüksek konsantrasyonlar için kullanılmaktadır (1 ppm’den yüksek değerler için). Çevrimiçi ölçümler ise, laboratuvar yöntemlerine göre daha hızlı sonuç vermekte ve daha düşük konsantrasyonlar için kullanılmaktadır (1000 ppb’den düşük değerler için). Bu ölçümlerde genelde özel KİT’ler kullanılmaktadır.

Toplam organik karbon ölçümleri, işletmelerde kullanım noktası hatlarından tekrar depolama tanklarına dönüş ve su saflaştırma sisteminin diğer alanlarında geri dönüş döngülerini takip etmek amacı ile kullanılmaktadır.

Organik yabancı maddeler genel olarak iyonik değildir. Bu yüzden standart iletkenlik ölçümleri ile belirlenemezler. Yüksek düzeylerde toplam organik karbon miktarı, su saflaştırma sistemlerini bozmakta, yarı iletken verimini düşürmekte ve elektrik ve buhar üretme cihazlarına zarar vermektedir. Bu nedenle toplam organik karbon ölçümleri, su saflaştırma süreçlerinin kalitesini ve ekipman verimliliğini takip etmek için kullanılmaktadır.

Kısaca organik maddeler, yapılarında organik bileşikler ihtiva eden maddelerdir ve bunlar doğal olarak bulunmazlar, ancak canlı organizmalarda metabolizma sırasında sentezlenirler.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal gıda analizleri kapsamında toplam organik karbon tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu konuda esas alınan standart şudur:

  • TS 12089 EN 13137 Atıkların özellikleri - Atık, çamur ve sedimentlerde toplam organik karbon (TOK) tayini