ADF (Acid Detergent Fiber) Tayini

ADF (Acid Detergent Fiber) Tayini
ADF (Acid Detergent Fiber) Tayini

Ekonomik ve verimli bir hayvansal üretim sağlamak için, doğru bir besleme yönteminin uygulanması gerekmektedir. Bu ise ancak hayvanın ve yemin tanınması ile mümkün olabilir. Tarımın iki temel üretim alanından biri hayvansal üretimdir. İnsanların dengeli beslenmesinin temelinde et, süt ve yumurta gibi besin maddeleri bulunmaktadır. Hayvansal ürünler, proteinler, mineraller ve vitaminler başta olmak üzere insanların gereksinim duyacağı bütün besin maddelerini uygun oranlarda içermektedir. Toplumsal ve bireysel gelişimin en önemli göstergesi, hayvansal ürünlerin kabul edilir oranda üretilmesi ve tüketilmesidir.

Hayvanlar da yaşamlarını sürdürebilmek için karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve suya ihtiyaç duyarlar. Hayvanlar bu besin maddelerini yedikleri yemlerden ve içtikleri sulardan alırlar.

Yemler, saman, mısır, arpa, ot ve süt benzeri çeşitli bitkisel veya hayvansal kaynaklı tamamen doğal ürünler olabilir. Ayrıca bunların işlenme artıkları veya yan ürünleri ve tamamen teknoloji ürünü maddeler de olabilir. Buğday kepeği, mısır glüteni ve yağlı tohum küspeleri gibi ürünler işlenme artıklarıdır. Bunun yanında tamamen yapay olarak elde edilen aminoasitler ve çeşitli mineraller ve vitaminler gibi bazı yapay yemler de besin değerine sahiptir.

Kaba yemlerde bulunan sellülozun ne kadar sindirilebilir olduğunu gösteren iki kriter bulunmaktadır: NDF (Nötral Deterjan Sellülozu) oranı ve ADF (Asit Deterjan Sellülozu) oranı.

Kaba yemlerin içinde NDF büyük bir bileşen olarak yer almaktadır ve NDF değeri, kaba yemin toplam sindirilebilirlik değerini belirgin bir şekilde etkilemektedir. Daha önce kaba yemlerin sindirilebilirlik değeleri ADF içeriğine göre belirleniyordu. Ancak bu değerlendirme, toplam kaba yem içindeki NDF’ye bağlı sindirimdeki değişimi ortaya koymuyordu.

NDF içinde bulunan çözünebilen maddeler genelde şeker, nişasta, ham protein ve yağdan oluşmaktadır ve yüzde 98 oranında sindirilebilir durumdadır. Ancak NDF miktarı yükseldikçe, NDF içinde bulunan çözünebilen maddeler düşmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında ADF (Acid Detergent Fiber) tayini çalışmaları da yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.