Bromür Tayini (Sularda)

Bromür Tayini (Sularda)
Bromür Tayini (Sularda)

Bromür, bromun, metaller veya radikaller ile yaptığı kimyasal bir bileşiktir. Çeşitli bromürler arasında özellikle potasyum bromür tıp alanında kullanılmaktadır. Bromürlerin, insan vücudunda merkezi sinir sistemine depresiv etki yaptığı tespit edilmiştir. Özellikle sara hastalığının tedavi edilmesinde kullanılmıştır. Bugün daha etkili ilaçlar geliştirildiği için bromürler daha çok baş ağrıları için kullanılmaktadır. Genel olarak bromürlerin vücut üzerindeki etkileri rahatlatma şeklindedir.

Brom tuzu, esas olarak sodyum bromür ve potasyum bromür gibi brom içeren bir tuzdur. Bütün bromürler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşturucu ve yatıştırıcı etkiler göstermektedir. Örneğin aşırı tasalanmanın yol açtığı uykusuzluk tedavisinde de bromürlü ilaçlar kullanılmaktadır.

Renksiz ve zehirli bir gaz olan metil bromür, bu özelliğinden yararlanılarak özellikle depolardaki tarım ürünleri için böcek öldürücü olarak kullanılmıştır. 1940’lardan beri tarım alanlarında yaygın olarak kullanılan ve geniş etkili bir pestisit olan metil bromürün kullanımı 2009 yılında yasaklanmıştır.

Vücuda fazla miktarda bromür alındığı takdirde, mide zarına zarar vermektir. Ayrıca zayıflık hissi, uyku hali ve konuşma güçlüğü gibi birtakım rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Bromür iyonu içeren suların dezenfeksizyon amacı ile ozonlanması sırasında bromat, bromlanmış asetik asitler ve ortamda amonyak varsa siyanobromür gibi birçok yan ürün oluşmaktadır. Bu şekilde oluşan bromat iyonlarının kanserojen etkiler yarattığı kanıtanmıştır. Bu nedenle sularda bromür tayini önemli olmuştur.

Bromür, denize yakın kıyılarda deniz suyu girişimi yüzünden yeraltı sularına karışmaktadır. Bazı yüzey suları da sanayi atıkları nedeniyle bromür içermektedir. Normal koşullarda, içme sularında bromür içeriği kabul edilebilecek seviyededir (nadiren 1 mg/l değerini aşmaktadır).

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında içme ve kullanma sularında bromür tayini çalışmaları yapılmakta ve bu çalışmalarda şu strandart esas alınmaktadır:

  • TS 266 Sular - İnsani tüketim amaçlı sular

Bu standarda göre içme suyunda bromür bulunmamalıdır.