Toplam Sabit Katı Madde Tayini (550 Derece)

Toplam Sabit Katı Madde Tayini (550 Derece)
Toplam Sabit Katı Madde Tayini (550 Derece)

SM 2540 Katılar standardı, toplam katılar, sabit ve uçucu katılar ve çökeltilebilen katılar için test yöntemlerini içermektedir. Bu yöntemler arasında yöntem 2540D, 550 derecede tutuşan sabit ve uçucu katılar ile ilgilidir. Standart Yöntemler kuruluşu, Amerikan Toplum Sağlığı Derneği, Amerikan Su İşleri Birliği ve Su Çevre Federasyonu’nun ortak bir yayın organıdır.

SM 2540D yöntemi kullanma ve atıksularda gravimetrik analiz yöntemi ile toplam çözünmüş katı madde tayini için kullanılmaktadır.

Kullanım sularında ve atıksularda bulunan askıda veya çözünmüş durumdaki maddelere katı maddeler denmektedir. 103-105 derece arasında kurutmadan sonra geriye kalan maddelerin tamamına katı madde denmektedir. Yüksek miktalarda katı madde içeren atıksular, arıtma tesislerinde çıkış suyu kalitesini ve alıcı ortamları olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu etkilerin başında, alıcı ortamlarda çökerek dip çamuru oluşturmaları gelir. Bu yüzden arıtma tesisleri çıkışında katı madde miktarının belli bir sınırı aşmasına izin verilmemektedir. Ayrıca yüksek oranda katı madde içeren suların, içme suyu veya kullanma suyu olarak kullanılmaları da mümkün değildir.

Konutlar ve işletmeler için su temininde, toplam katı madde miktarını tespit etmek önemlidir. Su yumuşatma işlemlerine gerek duyulduğu zaman, uygulanacak yumuşatma yönteminin seçimi, toplam katı madde içeriğine bağlıdır.

Toplam sabit katı madde miktarını tepit etmek için genel olarak gravimetrik yöntemler uygulanmaktadır. Toplam katı madde miktarı belirlendikten sonra kalan maddeler 550 derece fırında tutulur ve kalan maddeler tekrar tartılır. Bu arada uçucu katı maddeler buharlaştırılmış olmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal gıda analizleri kapsamında, 550 derecede yakma ve gravimetrik yöntemi ile toplam sabit katı madde tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır.