Amino Asit Analizi

Amino Asit Analizi
Amino Asit Analizi

Proteinleri meydana getiren temel yapı taşları amino asitlerdir. Proteinlerin yapısını oluşturan yirminin üzerinde farklı amino asit çeşidi bulunmaktadır. Herbir amino asit farklı sayıda karbon içermektedir. Bu kadar farklı olmasının nedeni de budur. Bunlardan on tanesi temel amino asitler olarak isimlendirilmektedir. Bu amino asitler insan metabolizması tarafından yeterli miktarda sentezlenemezler. Bu yüzden dışarıdan beslenme yoluyla vücuda alınması gerekmektedir. İnsan vücudu kendi kendine amino asit üretememektedir. Ama özellikle kasların gelişmesi açısından amino asitlere ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlardan sistein ve arjinin gibi amino asitler çocuklar için yarı zorunlu amino asitlerdir. Çünkü çocuklarda bunları sentezlemek için metabolizma henüz tam olarak gelişmemiştir.

Temel amino asitler arasında lizin, histidine, thronine, metiyonin, valine, phenylalanine, leucine ve isoleucine bulunmaktadır. Bu temel amino asitleri vücut üretemediği için beslenme yolu ile alınması gerekmektedir. Diğer amino asitleri vücut kendisi üretmektedir.

Protein içeren bir besin vücuda alındığı zaman midede parçalanır. Bu parçalanma olayı ince bağırsaklara kadar devam eder. Bu sırada amino asitler tek, iki ve üç gruba bölünür. Tek olanlar doğrudan kana karışır ve karaciğerde emilir. Karaciğerden sonra yeniden kana karışarak vücuda dağılır veya başka bir amino asite dönüşür. Amino asitlerin tamamı proteinin yapısına girmezler.

Amino asitler hayvan beslenmesinde önemlidir. Hayvanların vücut ağırlığını arttırır, iştahlarını arttırır, yemden yararlanma oranını arttırır, yem maliyetini düşürür ve sıcak stresine karşı etkilidir.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında amino asit analizleri de yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan standart şudur:

  • TS EN ISO 17180 Hayvan yemleri - Ticari amino asit ürünleri ve ön karışımlarından lizin, metiyonin ve thronine tayini