Amino Asit Analizleri - Sistin ve Sistein Analizi (Enzimatik ve Spektrofotometrik)

Amino Asit Analizleri - Sistin ve Sistein Analizi (Enzimatik ve Spektrofotometrik)
Amino Asit Analizleri - Sistin ve Sistein Analizi (Enzimatik ve Spektrofotometrik)

Amino asit analizleri, protein konsantrasyonunu belirlemek ve nitelendirmek, absorbsiyon katsayısını belirlemek, asparajin ve glutamin dahil bütün serbest amino asitleri tespit etmek ve sistein, triptofan ve hidroksiprolin dahil olmak üzere total amino asitleri tespit etmek amacı ile yapılmaktadır.

Laboratuvarlarda amino asit analizleri yapılırken, bir optik yoğunluk ölçümü yürütülmekte ve yüksek performanslı ters faz sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi kullanılarak protein içeriği ve molar oranı analiz tayin edilmektedir. Absorbsiyon katsayısını belirlemek için de bu süreç, UV spektrofotometresi ile birleştiriilmektedir.

Sistein, proteinler yapılarını oluşturan ve sayıları yirminin üzerinde olan amino asitlerden biridir. Sistin, iki sistein molekülünün veya kalıntısının, birbirlerine disülfit bağı ile bağlanmış şeklidir.

Proteinler amino asitlerin su kaybetmiş polimerleridir. Bütün amino asit kalıntıları, özel bir bağ ile yanlarındaki amino asit kalıntılarına bağlanmaktadır. Burada kalıntı ifadesi, bir amino asidin diğerine bağlanırken su kaybetmesini ifade etmektedir.

Amino asitler, proteinlerin temel yapıtaşlarıdır ve istisnalar dışında bütün proteinler sayıları yirmiden fazla olan amino asitten meydana gelmektedir. Doğada ise 300’den fazla amino asit bulunmaktadır. Amino asitler proteinlerin içinde farklı sayıda ve dizide bulunmaktadır ve farklı yapıları ve görevleri olan binlerce çeşit protein oluşumuna neden olmaktadır.

Spektrofotometre cihazları, laboratuvarlarda bir solüsyon içindeki makro moleküllerin miktarlarını tespit etmek amacı ile kullanılmaktadır. Enzim ölçümleri enzim aktivitesini ölçmek için laboratuvar yöntemleridir. Spektrofotometrik ölçümlerde, reaksiyonun gidişini takip etmek için reaksiyon solüsyonunun ne kadar ışık emdiğine bakılmaktadır. Bu ölçümlerde mor ötesi ışık kullanılmaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında amino asit analizleri arasında enzimatik ve spektrofotometrik yöntemlerle sistin ve sistein analizleri de yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara uyulmaktadır.