ADL (Acid Detergent Lignin) Tayini

ADL (Acid Detergent Lignin) Tayini
ADL (Acid Detergent Lignin) Tayini

Hayvan yemleri, içlerinde bulunan besin maddelerinin konsantrasyonuna bağlı olarak değer kazanmaktadır. İçeriğinde, birim ağırlık olarak yüksek oranda sindirilebilir besin maddeleri yer alan yemlere yoğun yemler denmektedir. İçeriğinde, brim ağırlık olarak düşük oranda sindirilebilir besin maddeleri yer alan yemlere ise kaba yemler denmektedir. Besin maddeleri bakımından zengin olan yemler, kuru madde içeriği olarak da zengindir. Ancak kuru madde içeriği zengin olan yemler her zaman yoğun yem olmayabilir. Örneğin samanlar kuru madde bakımından zengindir ama kolay sindirilebilir olmadıkları için kaba yem kabul edilir.

Yemlerin sindirilebilirliği ve net enerji değerini tespit etmek için kullanılan ADL (Acid Detergent Lignin), bitki hücre duvarında yer alan ve asit deterjan solüsyonlarda çözünmeyen lignin anlamına gelmektedir. Asit deterjan lignin (ADL) tayini, yem örneğinde bitki hücre duvarı bileşiklerinden olan lignin miktarının hesaplanması işlemidir. Lignin, bitkilerin hücre çeperi içinde bulunmakta ve selülozla birlikte bitkinin odunsu yapısını ve dayanıklılığını sağlamaktadır.

Lignin ot ve çimenlerde farklı oranlarda bulunmaktadır. Canlı bitkilerde ligninin biyolojik fonksiyonu, hücre duvarında, selüloz ve diğer karbonhidratlar ile birlikte mükemmel bir dayanıklılık ve dirence sahip bir doku meydana getirmektir.

Asit deterjan lif (ADF), lifin lignin ve selüloz gibi güç sindirilen ya da sindirilemeyen kısmıdır. ADF oranı düşükse, yem kolay sindirilebilir bir özellikte demektir. Bunlar yüksek kaliteli yemlerdir.

Kaba yemlerin ham besin madde miktarları ve metabolize olabilir enerji seviyelerini tespit etmek için, bu yemlerin içeriklerin yer alan ham selüloz, ADL ve ADF oranlarından yararlanılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında ADL (Acid Detergent Lignin) tayini çalışmaları da yapılmakta ve bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır.