Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - Su Ekstraksiyonu

Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - Su Ekstraksiyonu
Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - Su Ekstraksiyonu

Çeşitli analiz çalışmalarında ekstraksiyon aşaması, birçok analitik işlemin vazgeçilmez bir adımıdır. Soxhlet ekstraksiyonu ilk olarak 1879 yılında Soxhlet tarafından geliştirilmiştir ve yakın zamana kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Bugün bile birçok laboratuvarda kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda, gelişmiş ekstraksiyon tekniklerine yönelme olmuştur. Çünkü otomasyon alanında yeni gelişmeler yaşanmış ve ekstraksiyon süresi kısalmıştır. Artık organik solvent tüketimi azalmış ve laboratuvarlarda daha az kirlilik sağlanmıştır. Bir yandan da örnek hazırlama maliyetleri düşmüştür.

Yeni teknolojiler ile birlikte, ekstraksiyon ilkelerinde yeni anlayışlar gelişmiştir. Örneğin mikroekstraksiyon ve minyatürleştirme ön plana çıkmıştır. Örnek hazırlama işleminde bilinen ekstraksiyon tekniklerinin yerini, mikrodalga destekli ekstraksiyon, süperkritik sıvı ekstraksiyonu, basınçlı sıvı ekstraksiyonu ve ses dalgaları destekli sıvı ekstraksiyonu gibi yeni yöntemler almıştır. Hepsinde de ortak nokta ekstraksiyon hızının artması ve yüksek sıcaklık ve basınç altında çalışma imkanıdır.

Yeni ekstraksiyon yöntemleri arasında süperkritik sıvı ekstraksiyon tekniği yeşil eğilim olarak gösterilmektedir. Süperkritik sıvıların ekstraksiyon amacı ile kullanılması yüzünden bu yöntem çevre dostu bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır. Süperkritik bir sıvı, sıcaklık ve basınç değerleri kritik değerlerin üzerinde olan bir akışkandır. Bu yöntemde karbondioksit gazı kullanılmaktadır.

Çevre dostu laboratuvarlar, hammaddeden istenilen maddenin ekstrakte edilmesi sırasında, çevre dostu çözgenler kullanmaktadır. Bunlar kolayca bulunmakta ve çalışma koşulları çevreye minimum zarar vermektedir. Bu yüzden doğal ekstraktların elde edilmesinde tercih edilmektedir. Burada önemli nokta süperkritik sıvının seçimidir. Özellikle gıda sektöründe süperkritik sıvı seçimi yapılırken, maddenin çözünürlüğü, kararlı bir yapıya sahip olması, güvenli olması ve zehirleme riskinin bulunmaması gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında maksimum ekstrakte edilebilen fraksiyon çalışmalarında su ekstraksiyonu da yapılmaktadır. Bu çalışmalarda dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.