Alkolde Çözünmeyen Maddeler Tayini

Alkolde Çözünmeyen Maddeler Tayini
Alkolde Çözünmeyen Maddeler Tayini

Aromalar, gıdalarda çok yüksek oranda kullanılan katkı maddeleridir. Bilhassa gıdaların lezzetini arttırmak ve tat kayıplarını gidermek için tercih edilmektedir. Bunun yanında gıdalara istenilen koku ve lezzet özelliklerini vermek için de aromalar kullanılmaktadır. Genelde yağ cinsinde olan aromaların, gıda ürünlerinin içinde dağılmasını sağlamak amacı ile bir ara çözücüye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada alkol, kolay bulunabilmesi ve ucuz olması sayesinde aromalarda çözücü madde olarak sıkça kullanılan bir sıvıdır.

Dünyada üretilen alkolün hemen hemen üçte ikisi içki olarak tüketilmektedir. Kalan kısmı ise sanayi alanında, örneğin ara çözücü olarak kullanılmaktadır. Etil alkol dışında başka alkol çeşitleri de çözücü madde olarak kullanılmaktadır.

Ancak gıda sektöründe alkolün farklı amaçlarla kullanıldığı birçok alan bulunmaktadır. Bu nedenle alkolde çözünmeyen maddelerin tayini bazı üretici firmalar açısından önemli olmaktadır.

Çözünürlük, belli miktarda bir çözünen maddenin, belli koşullar altında, belirlenmiş bir çözücü içinde çözünmesini tanımlayan bir ifadedir. Çözeltiler genel anlamda, katı maddeler bir sıvı içinde karıştırılarak elde edilir. Çözücü ve çözünen maddelerin molekül yapısı ne kadar benziyorsa çözünürlük o kadar fazla olur. Bu yüzden her madde her madde içinde çözünmez. Organik bileşikler organik çözücüde, inorganik bileşikler ise inorganik çözücüde çözünür. Örneğin naftalin benzen içinde çözünebilir ama suda çözünmez. Çözünme olayında basıncın bir etkisi yoktur. Ancak sıcaklık ile çözünürlük hızı artar.

Akredite olmuş laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında alkolde çözünmeyen maddeler tayini çalışmaları da yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünya genelinde kabul görmüş test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır. Laboratuvarlarda sürdürülen bu çalışmalar ile daha hızlı, kaliteli, güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir.