Etil Alkol Tayini (Klasik)

Etil Alkol Tayini (Klasik)
Etil Alkol Tayini (Klasik)

Etil alkol tayini çalışmaları, özellikle alkollü içkilerin bileşimlerinin ve kalite ve güvenilirliğinin kontrol edilemsi amacı ile, kısaca alkollü içkilerde, insan sağlığını kötü etkileyecek, hatta ölümlere neden olabilecek zararlı maddelerin varlığını belirlemek amacı ile yapılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda başta rakı olmak üzere şarap, bira ve her türlü alkollü içkiler, etil alkol analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmektedir. Alkol ve alkollü içkilerin, yasal düzenlemelere uygun üretilip üretilmedikleri, taklit ve sahtecilik yapılıp yapılmadıkları ya da insan sağlığına uygun olup olmadıkları, bir takım ileri analiz yöntemleri uygulanarak tespit edilmektedir.

Alkol insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar ilk çağlardan itibaren alkollü içkileri kullanmıştır. İlk zamanlar törenlerde gıda amacı ile tüketilen alkollü içecekler daha sonra bir keyif aracı olmuştur. İnsan sağlığı açısından çok sayıda olumsuz etkileri olduğu bilinmesine rağmen bugün dünyanın her yerinde alkol tüketimi artmaktadır. Bütün alkol üretimlerinde ise ana madde etil alkoldür.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından alkollü içecekler ilgili bir takım tebliğler yayınlanmıştır. Örneğin,

  • 2005 yılında Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ no: 2005/11)
  • 2006 yılında Türk Gıda Kodeksi Bira Tebliği (Tebliğ no: 2006/33)
  • 2009 yılında Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği (Tebliğ no: 2008/67)

Bu tebliğlerde alkollü içeceklerin tekniklerine uygun şekilde ve hijyenik koşullarda üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlamasına yönelik esaslar düzenlenmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler çerçevesinde etil alkol tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar yanında yukarıda sözü edilen tebliğlere de uyulmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1890 Mutlak etil alkol
  • TS 4204 Sanayide kullanılan etil alkol - Deney metotları – Genel