İyodat Analizi (Yemeklik Tuz)

İyodat Analizi (Yemeklik Tuz)
İyodat Analizi (Yemeklik Tuz)

2004 yılında Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, Türk Gıda Kodeksi Sofra ve Gıda Sanayii Tuz Tebliği (Tebliğ no: 2004/44) yayınlanmıştır. Bu tebliğ, gıda olarak tüketilmesi uygun sofra ve gıda sanayii tuzlarının uygun tekniklerle ve hijyenik koşullarda üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, taşınması ve pazarlamasını sağlayamak için bir takım düzenlemeler içermektedir. Sözü edilen tebliğe göre sofra tuzuna 25-40 mg/kg oranında potasyum iyodat ya da 50-70 mg/kg oranında potasyum iyodür ilave edilmesi zorunludur.

Tuz, yemeklere tat vermesi dışında gıdaların korunması amacıyla da eski zamanlardan beri kullanılan bir bileşiktir. Kimyasal bileşimi sodyum klorür olan bir mineraldir. Şeffaf partküller şeklinde sodyum klorür kristallerden oluşmaktadır.

Gıda ürünlerinde yeterli miktarda iyot bulunmadığı için, bu eksikliği gidermek amacı ile hemen hemen bütün ülkelerde tuza iyot ilave edilmektedir. İyot, tuza potasyum iyodat veya potasyum iyodür formunda ilave edilmektedir. Uygulamada üç atmosfer altında potasyum iyodat, bir konveyörden geçen tuza püskürtülerek karıştırılır.

Potasyon iyodat ilave edilmiş tuzdaki iyodun tüketicilere faydalı olması, ilave edilen potasyon iyodat miktarına, tuzun içinde homojen olarak karışmış olmasına ve dağıtım ve saklama koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Yüksek nemli ortamlarda saklanan tuzun ambalajı su geçirmeme özelliğine sahip değilse tuzda potasyum iyodat kaybı olacaktır. İyot miktarı, tuzun su ve hava geçirgenliği olmayan bir ambalaj maddesi ile korunması ve tuzun kuru, serin ve ışık almayan ortamda tutulması durumunda değişmeden korunabilir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal analizler çerçevesinde, sofra tuzlarında veya yemeklik tuzlarda iyodat analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda bir yandan yukarıda sözü geçen tebliğ hükümlerine bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.