BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (HPLC)

BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (HPLC)
BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (HPLC)

Butylated Hydroxy Anisole (bütil hidroksi anisol) kimyasal bileşeni, birçok gıda ürününde ve ilaç ve kozmetik ürünlerin üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan ve antioksidan özellikleri olan bir kimyasal maddedir. Bu kimyasal madde, gıdalarda bulunan yağların oksidatif olarak bozulmasını önlemek ve vitamin preparatlarında yağda çözünen vitaminlerin daha yüksek etkinlik göstermesini sağlayabilmek için kullanılmaktadır.

Ancak hayvanlarda yapılan araştırmalarda, BHA etken maddesinin kanser yapıcı özellikleri tam olarak ortaya konulmamıştır. Bu kimyasal bileşiğin kanserojen olduğuna yönelik insanlar üzerinde yapılmış herhangi bir çalışma veya veri yoktur. Bu yüzden Amerika Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından güvenilir gıda katkı maddesi olarak kabul edilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde de bu madde insanlar için kanser yapıcı nitelikte bulunmamış, ancak güvenli kullanım için tüketimine günde 1 mg/kg sınır getirilmiştir.

Gıda ürünlerini oluşturan bileşenler ile havadaki oksijen arasında oksidasyon adı verilen ve kendiliğinden ortaya çıkan tepkimeler oluşmaktadır. Gıda sektöründe oksidasyon, gıdaların kalitesini düşürdüğü için istenmeyen bir durumdur. Kalitenin düşmesi, gıdaların koku, renk ve lezzetlerinde meydana gelen değişimlerdir. Bazı durumlarda zehirlenmelere de yol açmaktadır. Bu otoksidasyonun teknolojik ve fiziksel yollardan önlenemediği durumlarda antioksidanlar devreye girmektedir. Antioksidanlar, gıdaların oksidatif bozulmasına engel olan ya da geciktiren kimyasal bileşiklerdir. Butylated hydroxy anisole (bütil hidroksi anisol) bu şekilde kullanılan sentetik antioksidanlardan biridir. Bu tür bileşikler oksidasyon işleminin başında etki göstermekte ve oksidasyonu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan reaksiyonların oluşumunu engellemektedir.

 

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında bütil hidroksi anisol tayini çalışmaları da yapılmaktadır. Bu analizlerde Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi kullanılmaktadır. Aynı zamanda analizler sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar esas alınmaktadır.