Nişasta Granüllerinin Mikroskobik Görünüşü

Nişasta Granüllerinin Mikroskobik Görünüşü
Nişasta Granüllerinin Mikroskobik Görünüşü

Nişasta ve şeker sektörleri, ülkemizde de tarıma dayalı sanayinin çok önemli dallarıdır. Bu iki sektör de aynı zamanda gıda sektörüne hammadde üretici durumundadır. Bu yüzden nişasta ve şeker üretiminde kullanılan bitkilerin üretilmesi ekonomik açısından önem taşımaktadır. Sağlıklı beslenmede nişasta ve şeker bitkileri önemli bir yer tutmaktadır. Nişasta ve şeker bitkileri tarımı, aynı zamanda bitkisel ve hayvansal üretimin gelişmesine ve toprakların fiziki yapılarının ve ekolojik dengenin iyileşmesine de katkı sağlamaktadır.

Nişasta soğuk suda çözünmeyen granüller halindedir ve bitki hücrelerinde depolanan önemli bir karbonhidrattır. Mısır, buğday, pirinç ve patatesin ana bileşenidir. Kimyasal olarak nişasta granülleri, amiloz ve amilopektin olarak adlandırılan glukoz birimlerinden oluşmaktadır.

Nişastanın amiloz ve amilopektin içeriği bitki türlerine göre değişmektedir. Örneğin buğday nişastası yüzde 25 civarında amiloz içerir, mısır nişastası yüzde 97-99 arasında amilopektin içerir. Granüllerinin şekli, büyüklüğü ve yapısı da birbirlerinden farklıdır. Bu sonuçlar laboratuvarlarda, taramalı elektron mikroskopları kullanılarak elde edilmektedir.

Nişasta ürünlerinin birçoğu gıda ve meşrubat sektöründe kullanılmaktadır. Amilazlar, nişastayı hidrolize eden enzimlerdir.

Bugün gıda mühendisliği alanında mikro gıda analizleri yapılmakta ve bu analizlerde konfokal mikroskop benzeri elektron mikroskoplar kullanılmakdır. Bu analizler sayesinde gıda boyaları kullanılarak, mikroyapı içinde bulunan nişasta, karbonhidrat granülleri, protein ve daha birçok ayrıntı hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Bu mikroskopik yöntemler gıdaların optimizasyonu konusunda daha hassas sonuçlar vermektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler arasında nişasta miktarı analizleri de yapılmaktadır. Bu analizlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyada kabul gören analiz yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmakta ve laboratuvarlarda güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir. Bu analizlerde dikkate alınan bir standart şudur:

  • TS 2970 Nişasta - Yenilebilir