Pestisit Tayini - Yüksek Polarlı

Pestisit Tayini - Yüksek Polarlı
Pestisit Tayini - Yüksek Polarlı

Pestisitler tarımda zararlı organizmaları yok etmek amacı ile kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu kimyasal maddeler böcek öldürücüler, yabani ot öldürücüler, küf öldürücüler, kemirgen öldürücüler ve benzer şekillerde sınıflandırılmaktadır.

Pestisitler, zirai mücadele uygulamalarında kullanılan çeşitli kimyasal maddelerdir. Bunlar zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, veya zararlarını azaltmak için kullanılmaktadır. Genel olarak zirai ilaçlar hazırlanırken aktif maddeler ve bazı yardımcı maddeler karıştırılarak kullanılmaktadır. Bu karışımlar, daha güvenli, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan ve kullanımı ekonomik olan kimyasalardır.

Zehirleyici özellik gösteren bir kimyasal maddenin pestisit olarak kullanılabilmesi için şu özelliklere sahip olması gerekmektedir: biyolojik olarak aktif, etkili, güvenilir, kolay uygulanan, yeteri kadar stabil, sadece hedef alınan organizma için toksik, çevre koşullarına zarar vermeyen, yaban hayatına faydalı ve kolayca toksik olmayan maddelere dönüşebilir.

Bu özellikler Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tespit edilmiştir ve bu özelliklerin tayin edilmesine yönelik yöntemler geliştirilmiştir.

Pestisit ve benzeri maddelerin analizleri ile kalıntı analizleri, sadece yetkili laboratuvarlar tarafından yapılabilir.

Pestisitler çok çeşitli yollardan ortama yayılmaktadır. Hava yolu ile yayılım, su yolu ile yayılım, gıdalar aracılığı ile yayılım veya toprak aracılığıyla yayılım buna örnektir.

Kimyada polar bağ, farklı türden atomların bir araya geldiği bir bağ türüdür. Bağın güçlü olması elektron sayısı farkının büyük olmasına bağlıdır. Bu durumda yüksek polarlı bir bileşik söz konusudur. Pestisitlerin bileşiğinde bu özellik varsa yüksek polarlı pestisitlerden söz ediliyor demektir.

Laboratuvarlarda, gıda maddelerinde yüksek polarlı pestisit tayini çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizde ve yabancı ülkelerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünyada kabul gören analiz yöntemlerine ve test kriterlerine de uyulmaktadır.