Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik)

Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik)
Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, insan sağlığını ve tüketici haklarını göz önünde bulundurarak, gıda katkı maddelerinin listesini vermiş ve kullanım koşullarını açıklamıştır. Bu tebliğ eklerinde sorbik asit, E200 kodu ile gıda katkı maddeleri arasında gösterilmiştir. Sorbik asit beyaz renklidir ve keskin olmayan özel bir kokusu bulunmaktadır. Ayrıca sorbik asit doymamış yağ asididir.

Gıda sektöründe uygulanan gıda işleme ve saklama yöntemleri sürekli gelişim göstermektedir. Kimyasal koruyucular, tek başına veya uygulanan yöntemlerden biri ile birlikte kullanılabilir. Kimyasal katkı maddeleri ile gıdaların korunması eskiden beri bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Ancak mikroorganizmaların olumsuz etkilerini ve zehirleme yönünden yarattığı riskleri yok etmek için kullanılan gıda katkı maddelerinin seçimi önemli bir konudur.

Antimikrobiyel maddelerin işlevi, aslında gıdalarda istenmeyen ancak herhangi bir nedenle bulunma ihtimal olan küf, maya, patojen olan veya olmayan bütün mikroorganizmaları yok etmek veya çoğalmalarını önlemektir. Bu görevleri yapabilmeleri için de bileşimleri, kullanılma miktarları ve ortamın pH değeri önemli faktörlerdir. Bu amaçla kullanılan başlıca bileşikler benzoik asit, sorbik asit ve benzerleridir.

Sorbik asit beyaz renklidir ve keskin olmayan özel bir kokuya sahiptir. Farklı çözünürlük özelliklerine sahiptir ve geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Sorbik asidin sodyum, potasyum ve kalsiyum tuzları maya ve küflere karşı oldukça etkilidir. Bakterilere karşı olan antimikrobiyel etkisi ise sınırlıdır.

 

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal gıda analizleri kapsamında spektrofotometrik yöntem ile sorbik asit analizleri yapılmaktadır. Spektrofotometrik yöntemde, atom, molekül veya iyonların, bir enerji düzeyinden diğerine geçerken emilen veya yayılan elektromanyetik ışın dalgaları ölçülmektedir. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.