Pestisit Tayini - Dithiokarbamat Grubu

Pestisit Tayini - Dithiokarbamat Grubu
Pestisit Tayini - Dithiokarbamat Grubu

Zararlı organizmalar, insanların besin kaynaklarına zarar veren, sağlıklarını tehdit eden ve hastalık yayan böcekler, yabani otlar, bitki patojenleri, memeliler, kuşlar, balıklar ve mikroplar gibi canlılardır. Pestisitler, işte bu tür zararlı organizmaların faaliyetlerini engellemek, kontrol altına almak veya en azından zararlarını azaltmak için kullanılan maddelerden oluşan kimyasal bileşiklerdir. Pestisitleri kullanmak, bir ölçüde yararlı olsa da, insanlar ve hayvanlar için bir takım potansiyel sağlık riskleri taşıdıkları için zaman zaman sorun yaratmaktadır. Pestisitler, virüs veya bakteri gibi biyolojik bir ajan, kimyasal bir madde, veya antimikrobik ya da dezenfektan türünden herhangi bir ilaç olabilir.

Kimyasal pestisitlerin birçoğu, hedeflenen zararlı organizmaya yönelik etkinlik gösterirken, diğer organizmalarda da bir takım problemlere yol açmaktadır. Bugün kullanılan çok sayıda pestisit insanlar için de zararlı olmaktadır. Pestitislerin kullanıldığı gıda ürünleri, insanlar tarafından tüketildiği zaman, insanlarda çeşitli hastalıklara ve sıkıntılı durumlara neden olmaktadır. Kimyasal pestisitlerin etken maddeleri her zaman zehir etkisi göstermektedir. Tarım ile uğraşan ve pestisitlere maruz kalan çalışanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da zehirlenme etkileri ve bağışıklı sistemlerinde anomaliler gözlenmiştir. Bu kişilerde bir takım genetik hasarlar yanında karaciğer, böbrek ve kas rahatsızlıkları da ortaya çıkmaktadır.

Dithiokarbamatlar, koruyucu fungisitler sınıfına giren, kimyasal bir pestitit türüdür. Bir zamanlar en fazla kullanılan pestisitler arasında dithiokarbamatlar bulunuyordu. Bu pestisitler, mantardan kaynaklanan bozulmaların tedavisinde ve ayrıca hasat edilmiş ürünlerin depolanması veya taşınması sırasında bozulmasını önlemek amacı ile fungusit olarak kullanılmıştır.

Laboratuvarlarda, çeşitli gıdalar üzerinde dithiokarbamatlar grubunda pestitilerin tayini çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizde ve yabancı ülkelerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünyada kabul gören analiz yöntemlerine ve test kriterlerine de uyulmaktadır.