Karbondioksit Tayini (CO2)

Karbondioksit Tayini (CO2)
Karbondioksit Tayini (CO2)

Gıda sektöründe gıda üretici firmaları tarafından piyasa sunulan ürünlerin içeriğinde bulunan karbondioksit miktarları ölçülmektedir. Gıda ürünlerinde karbondioksit dengesinin bozulmasına, anyonlar ve katyonlar neden olmaktadır.

Gıda sektöründe karbondioksit, gıdaların işlenmesinde ve korunmasında farklı şekillerde kullanılmaktadır. Çok yönlü özelliklere sahip olan karbondioksit, farklı sektörlerde de geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bir yandan ürün kalitesini iyileştirmek bir yandan da ürün işkeme verimliliğini arttırmak amacı ile kullanılmaktadır.

Karbondioksit yeraltı kaynaklarında doğal olarak bulunmaktadır. Amonyak üretim tesislerinde baca gazı geri kazanılarak karbondioksit üretilmektedir. Ayrıca çeşitli petrokimya tesislerinde yan ürün olarak da karbondioksit üretilmektedir.

Karbondioksit gaz halde bulunmaktadır ve renksiz ve havadan ağırdır. Düşük konsantrasyonlarda kokusu yoktur. Yüksek konsantrasyonlarda ise keskin ve asidik bir kokusu olmaktadır.

Doğal olarak elde edilen karbondioksit gazı tıp alanında kullanılmaktadır. Maden sodası, meşrubat ve bira gibi gazlı içeceklerin üretilmesi sırasında karbondioksit, sıvılardaki çözünürlüğü yüzünden karbonizasyon aşamasında kullanılmaktadır. Karbondioksit içeceğe zarar veren mikroorganizmaların üremesini durduran bir özelliğe sahiptir. Bakteri gelişimini durduran en önemli faktör, ürün içinde bulunan çözünmüş karbondioksit miktarıdır. Bu miktar çok yüksek olduğu ölçüde ürünlerin dayanıklılığı artar. Karbondioksit ayrıca içeceklerin tatlarını uzun süre korumalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca ürünlerin raf ömürlerini uzatmaktadır.

Dondurulmuş gıda sektöründe, kırmızı ve beyaz etlerin, balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının, hazır yemeklerin, hamur işlerinin ve birçok gıdanın dondurulmasında karbondioksit kullanılmaktadır.

Karbondioksit ile soğutma sistemlerinde üründeki su kaybı önlenmekte ve ürün çözüldükten sonra ağırlık kaybı olmamaktadır. Ayrıca ürünler daha uzun süre tazeliğini kormaktadır.

 

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal analizler kapsamında, gıda ürünlerinde karbondioksit tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır.