Prina Yağı Aranması

Prina Yağı Aranması
Prina Yağı Aranması

2014 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ no: 2014/53) yayınlanmıştır. Bu tebliğ, zeytinyağı ile birlikte prina yağının resmi denetimlerinde uyulacak analiz metotlarını göstermektedir. Tebliğ eklerinde zeytinyağı ve prina yağı için birçok analiz yöntemi yer almaktadır. Bu yöntemlerden biri de Pirinada Yağ Miktarı Tayini’dir (Ek 12).

Meyvesinden yaprağına ve odununa kadar herşeyinden yararlanılan zeytin ağacının bir ürünü de prina yağıdır. Tesislerde sıkılarak içindeki yağın ve suyun büyük bir kısmı alınan zeytin posası içinde hala bir miktar yağ bulunmaktadır. Ancak bu yağ, uygulanan posadan ayrıştırma yöntemi ve posa haline geldikten sonra geçirdiği fiziksel değişim ve bulunduğu ortamın koşulları yüzünden artık zeytinyağı olarak kabul edilmez. Bu yağa prina yağı denmektedir. Prina yağı bugüne kadar sadece sabun yapımında kullanılıyordu. Ancak son yıllarda gıda tebliğlerinde yapılan yeni düzenlemeler paralelinde prina yağı artık rafine edilmekte ve riviera tipi zeytinyağlarına katılmaktadır. Hatta sadece rafine prina yağı olarak da tüketicilere sunulmaktadır.

Rafine edilen prina, rafine işlemler ve üretimi sırasında yüksek ısı ile işlem görmektedir ve bu yüzden içinde yağın yanmasına neden olan tüm maddeler ayrışmış olmaktadır. İçinde yanabilecek bir madde kalmadığı için prina yağı özellikle kızartmalarda çok sağlıklı bir yağdır.

Prina yağı bu öelliklerine rağmen zeytinyağı sınıfında kabul edilmediği için zeytinyağı ve diğer bitkisel yağlara göre oldukça ekonomiktir. Özellikle Japonya, Amerika ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda kızartmalarda prina yağı kullanılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, zeytinyağı ve prina yağları analizleri yapılmaktadır. Bu analiz çalışmalarında ülkemizde ve yabancı ülkelerde yayınlanan standartlara ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır ve güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir.