Hidrojen Peroksit Analizi (Sütte)

Hidrojen Peroksit Analizi (Sütte)
Hidrojen Peroksit Analizi (Sütte)

Hidrojen peroksit, esas olarak beyazlatıcı, oksitleyici ve mikroorganizmaları öldürücü etkiler gösteren kimyasal bir bileşiktir. Gıda sektöründen hidrojen peroksit, süt, krema, peynir suyu, dondurma ve salamura gibi ürünlerin dezenfeksiyonu işlemlerinde kullanılmaktadır.

Süt sektöründe kullanılan hidrojen peroksit konsantrasyonları, aslında sütün bileşenlerini çok az etkilemektedir. Diğer süt koruyucularına göre hidrojen peroksit, süt bileşenlerine en düşük etkiyi yapan bir maddedir. Hidrojen peroksit, düşük konsantrasyonda aminoasit bileşimine etkili değildir. Ancak hidrojen peroksit konsantrasyonu yüzde 0.1’in üzerine çıkarsa aminoasitlerin bir kısmında değişiklik meydana gelir. Bu durumda proteinlerin biyolojik değerleri düşmektedir. Sütün hidrojen peroksit ile işlenmesi halinde sütte bulunan vitaminler çok az zarar görmektedir. Ancak sütün bileşiminde bulunan askorbik asit, yani C vitamini, daha fazla etkilenmektedir.

Sütte yapılan hidrojen peroksit analizleri ile, süte kasıtlı olarak ilave edilen hidrojen peroksitin ve klorin ve diğer okside edici maddelerin varlığı tespit edilmektedir.

Sütün dayanma süresini uzatmak veya kalitesi bozulmuş sütleri kaliteli gibi göstermek amacı ile, insanları yanıltmak için kasıtlı olarak ve hijyenik olmayan koşullarda süte bazı koruyucu maddeler ilave edilmektedir. Yasal düzenlemelere göre bunu yapmak yasaktır ama önüne geçilememektedir. Bu tür katkı maddeleri insan sağlığı açısından zararlıdır. Bu şekilde kullanılan koruyucu maddelerin başında hidrojen peroksit gelmektedir. Aslında bazı ülkelerde hidrojen peroksitin koşullu olarak içme sütlerine katılmasına izin verilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda ve Tarım Teşkilatları da koşullu olarak hidrojen peroksit kullanımına karşı değildir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında sütte hidrojen peroksit analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine uyulmaktadır. Laboratuvarlar bu şekilde daha güvenilir ve tarafsız bir hizmet vermektedir.