Fumarik Asit (HPLC) Tayini

Fumarik Asit (HPLC) Tayini
Fumarik Asit (HPLC) Tayini

Fumarik asit kimyasal bir bileşiktir ve meyve tadı veren bir aromaya sahiptir. Tuzları ve esterleri fumaratlar olarak anılmaktadır. Fumarik asit ve tuzlarının sudaki çözünürlükleri düşüktür ve bu yüzden kullanım alanı sınırlıdır. Nem çekme hızı düşük olduğu için gıda sektöründe daha çok toz gıda üretiminde kullanılmaktadr. Aynı zamanda kötü bir tada yol açmadan, gıdalarda diğer asitliği düzenleyen maddeler ile birlikte kullanılmaktadır. Bunun dışında fumarik asit, jelatinli tatlılarda, soğutulmuş bisküvi ürünlerinde, meyve sularında, şaraplarda, balıkta ve yeşil gıdalarda koruyucu madde olarak tercih edilmektedir.

Çavdar ve ekşi hamur ekmekleri yapımında fırıncılar tarafından fumarik asit, instant aroma ajanı olarak kullanılmaktadır. Hamura katılan fumarik asit aroma yoğunluğunu ayarlamaktadır. Bunun yanı sıra hamurun makinede işlenebilirliğini geliştirmekte ve birim ağırlık başına daha fazla ekşilik elde edilmektedir.

Meyve sularında kullanılan fumarik asit, diğer asitliği düzenleyici maddelerden daha fazla etkinlik sağlamakta, ayrıca maliyeti düşürmektedir. Keza meyve sularının renk ve aromasını da stabilize etmektedir.

Fumarik asit depolama ve dağıtım aşamalarında fazla nem almadığı için, şekerlemelerin raf ömrünü uzatmaktadır. Ayrıca işletmeler için ekonomik açıdan da avantaj sağlamaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında gıda ürünlerinde ve yemlerde kullanılan fumarik asit analizleri yapılmaktadır. Genel olarak bu analizler için Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi kullanılmaktadır. 1970’lerin başından itibaren laboratuvarlarda organik maddeler için ayırma, analiz ve saflaştırma çalışmalarında HPLC tekniği tercih edilmektedir. HPLC yöntemi ile neredeyse çözünemeyen bütün karışımlar ayrılmaktadır.

Fumarik asit analizlerinde başvurulan birkaç standart şunlardır:

  • TS 7516 Fumarik asit - Gıda sanayiinde kullanılan
  • TS 8580 Yem katkı maddeleri - Koruyucular - Fumarik asit tayini
  • TS 12242 Yem katkı maddeleri - Koruyucular - Fumarik asit