Şeker Bileşenleri - Şeker Tayini (Toplam Şeker) (Titrimetrik)

Şeker Bileşenleri - Şeker Tayini (Toplam Şeker) (Titrimetrik)
Şeker Bileşenleri - Şeker Tayini (Toplam Şeker) (Titrimetrik)

Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla oluşturmaktadır ve karbonhidratlar vücuda enerji veren besin faktörleridir. Bütün meyve ve sebzeler ve bunlardan yapılan yiyecekler hep karbonhidrat içermektedir. Temelde üç çeşit karbonhidrat bulunmaktadır: glukoz, fruktoz ve sakkaroz. Şeker tayini çalışmaları bütün meyve ve sebze ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, et ve et ürünlerinde, yani yapısında şeker bulunduran bütün gıda ürünlerinde uygulanmaktadır.

Şeker tayini çalışmaları ile, bu sayılan gıdaların bileşiminde bulunan toplam şeker miktarı da tespit edilmektedir. Şeker tayin yöntemleri esas olarak, karbonhidratların indirgen özelliğinden yararlanmaktadır. Bu yüzden buna dayanan analiz yöntemlerinde, indirgen şekerler toplu olarak tayin edilmekte, ayrı ayrı miktarlar tespit edilememektedir. Örneğin glukoz ve fruktoz miktarları ayrı ayrı saptanamamakta, invert şeker olarak birlikte saptanmaktadır. Sakkaroz miktarı tespit edilirken, önce sakkaroz invert şekere dönüştürülmekte, arkasından invert şekerin indirgen özelliği kullanılarak sakkaroz miktarı tespit edilmektedir. Kısaca toplam şeker tayini yöntemi uygulanmaktadır.

Ancak glikoz, fruktoz ve sakkaroz miktarlarının her biri, başta enzimatik yöntemler olmak üzere diğer yöntemler kullanarak ayrı ayrı da tespit edilebilir. Bu yöntemler genel olarak titrimetrik yöntemlerdir. Bunlar da kendi içinde volumetrik yöntem, gravimetrik yöntem ve enstürümantal yöntemler olarak ayrılmaktadır. Bu yöntemlerden en fazla tercih edileni de volumetrik yöntemdir.

Karbonhidratlar ve dolayısıyla şekerlerin beslenmedeki rolü yadsınamaz. Ancak son yıllarda zaman zaman şekerin sağlık üzerinde olumsuz etkilerinin bulunup bulunmadığı yönünde şüpheler dillendirilmekte ve bu yönde çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal gıda analizleri arasında çeşitli şeker bileşenleri analizleri yapılmaktadır. Bunlar arasında titritmetrik yöntemle toplam şeker miktarı tayini çalışmaları da bulunmaktadır. Bu analizlerde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uyulmakta ve laboratuvarlarda güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir.