Petrol Eter Ekstraktı Analizi

Petrol Eter Ekstraktı Analizi
Petrol Eter Ekstraktı Analizi

Gıda maddeleri kimyasal analiz yöntemlerinden biri de petrol eterinde çözünen ekstrakt miktarını tespit etmektir. Bu yöntemin esası, analizi yapılacak gıda örneğinin petrol eteri ile ekstraksiyonuna ve gıda maddesindeki uçucu kısımların uzaklaştırılarak, uçucu olmayan kalıntının kurutulmasına ve tartılmasına dayanmaktadır. Bu yöntem özellikle yağlı gıdalarda pestisit tayini çalışmalarında kullanılmaktadır.

Tarımsal faaliyetlerde haşere ilaçlama dendiği zaman ya da zararlı organizmalardan söz edildiği zaman, pestisit, insektisit ve herbisit gibi ifadelerle karşılaşılır. Pestisit, zararlı organizmaların bitkilere zarar vermesini önlemek, verdiği zararları en aza indirmek ya da kontrol altına almak için kullanılan kimyasal maddelerin genel ifadesidir. Pestisitler, kimyasal bir madde, virüs veya bakteri gibi biyolojik bir canlı ya da dezenfektan olabilir. İnsektisit ise haşerelere ve böceklere karşı kullanılan maddelerdir. Herbisite gelince, bu daha çok yabani otlarla mücadele için kullanılan maddelerdir. Yani insektisitler ve herbisitler aslında birer pestisit çeşididir. Bunların dışında mantar ilaçları, yumuşakça ilaçları, kemirgen ilaçları, akar ilaçları gibi başka pestisit çeşitleri de bulunmaktadır.

Pestisitler yerinde, zamanında ve belirlenen sınırlar içinde kullanıldığı takdirde zararlı değil, üstelik ürünlerin sağlıklı ve kalitesi gelişmesi açısından yararlıdır. Ancak bilinçsiz kullanımlar neticesinde pestisitlerin insan sağlığı ve çevre üzerinde kötü sonuçları bulunmaktadır. Çeşitlerine ve kullanım şekillerine uygun kullanılmayan pestisitler, hem doğayı tahrip etmekte hem de insan sağlığını tehdit etmektedir. Kullanılan pestisitler, yağmur suları ve yıkama su kanalları ile toprağa ve yüzey sularına karışmakta ve çok uzaklara bile kolayca yayılabilmektedir.

 

Laboratuvarlarda, gıda maddelerinde petrol eter ekstraktı analizleri yapılmakta ve petrol eterinde çözünen ekstrakt miktarı tespit edilmektedir. Bu analiz çalışmalarında ülkemizde ve yabancı ülkelerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünyada kabul gören analiz yöntemlerine uyulmaktadır.