Tartarik Asit Tayini (HPLC)

Tartarik Asit Tayini (HPLC)
Tartarik Asit Tayini (HPLC)

Tartarik asit, birçok bitkide bulunan, kristal yapılı, renksiz bir organik asit türüdür. Gıda sektöründe oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tartarik asit, şarabın mayalanması sırasında potasyumun yan ürünü olarak elde edilmektedir. Şarap üretiminde ortaya çıkan atıklar potasyum hidroksit ile nötr duruma getirilmekte ve çöken kalsiyum tartar, sülfürik asit ile işlenerek tartarik asit elde edilmektedir. Gıda sektöründe en fazla gazlı içeceklerde, şekerli ürünlerde ve jelatinli tatlılarda kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe yün boyama işlerinde de kullanılmaktadır. Üzümsü meyvelerde bulunan toplam asidin yaklaşık yüzde üçe yakın bir kısmı tartarik asit oluşturmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ekinde açıklanan gıda katkı maddeleri arasında tartarik asit E334 kodu ile yer almaktadır.

Meyvelerde doğal olarak bulunan tartarik asit kuvvetli mayhoş bir tada sahiptir ve ilave edildiği gıda ürünlerinin lezzetini arttırmaktadır. Tartarik asit biyolojik olarak indirgenebilmektedir ve bu yüzden çevre kirlenmesine yol açmamaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal gıda analizleri kapsamında yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi (HPLC) ile tartarik asit tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Tartarik asit tayininde esas alınan standartlar şunlardır:

  • TS EN 12137 Meyve ve sebze suları - Üzüm sularında tartarik asit tayini - Yüksek performans sıvı kromatografi metodu

Bu standart, üzüm sularında bulunan tartarik asidin, yüksek performans sıvı kromatografi yöntemi (HPLC) ile belirlenmesine yönelik esasları kapsamaktadır.

  • TS 8877 Yem katkı maddeleri – Koruyucular - Tartarik asit tayini (titrimetrik metot)

 

Bu standart, yem katkı maddesi olarak kullanılan koruyucu maddelerden biriolan tartarik asidin titrimetrik yöntemle belirlenmesini kapsamaktadır.