Tetrakloretan-Trikloretan

Tetrakloretan-Trikloretan
Tetrakloretan-Trikloretan

Sağlık Bakanlığı tarafından zaman zaman piyasadaki suların mikrobiyolojik, kimyasal ve radyoaktif kirlilik dereceleri kontrol edilmektedir. Ülkemizde sulara içme suları, doğal mineralli sular ve kaynak suları şeklinde ruhsat verilmekte ve pazarlanmaktadır. Ancak yapılan ayrıntılı laboratuvar çalışmalarında çok az sayıda firma tarafından pazarlanan sular içilebilir değerde çıkmaktadır. Yani tanınmış bir kısım markaların birçoğunun suları bile, mikrobiyolojik, kimyasal ve radyoaktif kirlilik bakımında güvenle içilebilir olmaktan çok uzaktır. Son yapılan çalışmada yüzden fazla su markasının yerli ve yabancı standartlardan bir veya bir kaçına uymadığı ortaya çıkarılmıştır. Bu su örneklerinde yaklaşık olarak otuz tür kimyasal kirleticiye rastlanmıştır.

Tetrakloretan ve trikloretan maddeleri konusunda da birçok su markasının EPA standartları dışında olduğu ortaya çıkmıştır.

Tetrakloroetan bileşiği organik bir kimyasal maddedir ve en fazla fabrika ve kuru temizleyici firmaların atıklarında bulunmaktadır. İnsanlarda karaciğer rahatsızlıklarına yol açmakta ve kanser riskini arttırmaktadır. EPA standartlarına göre bir litre suda en fazla 0,005 mg olmak zorundadır.

Yine organik bir kimyasal madde olan trikloretan bileşiği en fazla metal yağ alma sahaları, kimya fabrikaları ve diğer fabrikaların atıklarında bulunmaktadır. İnsanlarda karaciğer, böbrek, sinir sistemi, dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemi rahatsızlarına yol açmaktadır. EPA standartlarına göre bir litre suda en fazla 0,2 mg 1,1,1- Trikloroetan ve 0,005 mg 1,1,2- Trikloroetan olmak zorundadır.

EPA, Amerika Çevre Koruma Ajansı’dır ve insan sağlığı ve çevre koruma konularında faaliyet göstermekte ve standartlar geliştirmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal gıda analizleri kapsamında içme suları, doğal mineralli sular ve kaynak sularında tetrakloretan ve trikloretan analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Su analizlerinde esas alınan standart şudur:

  • TS 266 Sular - İnsani tüketim amaçlı sular