Komponentlerin Takribi %’lerinin Tespiti (Pelet Yemler Hariç)

Komponentlerin Takribi %’lerinin Tespiti (Pelet Yemler Hariç)
Komponentlerin Takribi %’lerinin Tespiti (Pelet Yemler Hariç)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, yemlerin güvenilirliğini en yüksek seviyede sağlamak, insanların ve hayvanların sağlıklarını korumak, tüketicilerin yeterince bilgilenmesini sağlamak ve yemlerin piyasaya sunulması ile ilgili koşulları düzenlemektedir.

Söz konusu yönetmelik, yemlerde istenmeyen maddeler, yem katkı maddeleri, ilaçlı yemler, insanlar tarafından tüketimi amaçlanmayan hayvansal yan ürünler, organik ürünler, genetiği değiştirilmiş yemler ile ilgili özel düzenlemelerde saklı kalmak koşulu ile, gıda amaçlı yetiştirilen hayvanlar ile gıda amaçlı yetiştirilmeyen hayvanlara verilecek yemlerin piyasaya sunulması, kullanılması, etiketlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Bu yönetmelik hazırlanırken, 767/2009 sayılı Avrupa Birliği direktifi esas alınmıştır.

Aşağıda başlıkları verilen yönetmelik eklerinde yemler ve komponentleri (bileşenleri) konusunda bütün ayrıntılar yer almaktadır:

 • Ek 1: Yemlerde bulaşma, süt ikame yemleri, bağlayıcı ve denature edici yem maddeleri, yemlerde kül seviyesi ve nem içeriği ile ilgili teknik şartlar
 • Ek 2: Hayvan besleme amacıyla kullanımı ve piyasaya sunumu yasaklanan ve kısıtlanan maddeler listesi
 • Ek 4: Yem maddeleri ve karma yemlerin etiketlerinde belirtilen besin maddesi bileşenleri ile ilgili verilen tolerans değerleri
 • Ek 5: Yem maddeleri için bildirimi zorunlu bileşenler
 • Ek 9: Gıda amaçlı olmayan hayvan yemleri için yem maddeleri kategorileri

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında pelet yemler hariç yem komponentlerinin takribi yüzdeleri tespit edilmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan çok sayıda yem standardı bulunmaktadır. Bunlardan birkaç şunlardır:

 • TS 6320 Hayvan yemleri - Melas
 • TS 10053 Hayvan yemleri - Sığır süt yemi
 • TS 10428 Hayvan yemleri - Buzağı büyütme yemi
 • TS 11107 Hayvan yemleri - Gebe koyun yemi
 • TS 13600 Hayvan yemleri - At yemi
 • TS 11108 Hayvan yemleri - Gebe sığır yemi
 • TS 11109 Hayvan yemleri - Dana yemi
 • TS 9984 Hayvan yemleri - Konsantre sığır besi yemi
 • TS 10054 Hayvan yemleri - Konsantre koyun yemi