Borik Asit (Boraks) Analizi

Borik Asit (Boraks) Analizi
Borik Asit (Boraks) Analizi

Borik asit tuzu olan boraks aslında sodyum borat bilinmektedir. Sodyum borat beyaz renklidir ve toz ve kristal halde bulunur. Suda ve gliserinde çözünebilir, ancak alkolde çözünmez. Boraks 75 derecede erimeye başlar ve kristal suyunu kaybeder. 200 derece ise kaynar ve boraks camı olarak adlandırılan camsı bir kütle halinde erir. Sodyum borat, tuzlu göl suları buharlaştırılıp kristalize edilerek elde edilmektedir. Boraks, laboratuvar ortamında borik asit ile susuz sodyum karbonat reaksiyona sokularak elde edilmektedir.

Boraks, suların sertliğini gidermek ve çamaşırları ağartmak için kullanılır. Ayrıca tekstil boyalarının üretiminde, donmayı geciktirmek için antifiriz olarak ve matbaacılıkta kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra tarımda bitki öldürme ilacı olarak da kullanılmaktadır. Az miktarda kullanılan bor, bazı bitki tiplerinin büyümesi için önemli olmaktadır. Toprağın daha verimli olması için de toprağa boraks ilave edilmektedir. Bir de laboratuvarda analitik belirteç olarak boraks kullanıldığı da olmaktadır. Boraks, borun en fazla kullanılan çeşididir.

Borik asit, bor elementin oksiasidi formunda olan bir kimyasal bileşiktir. Borik asit, kolemanit minerali sülfürik asit ile reaksiyona sokularak elde edilir. Borik asit, tatsız, kokusuz, havada kararlı ve beyaz kristaller şeklinde olan bir maddedir. Günümüzde borik asit cep telefonları ve LCD televizyon üretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Laboratuvarda borik asit elde etmek için, bor halojenürleri hidrolize edilmektedir. Ticari amaçlı borik asit, boraks çözeltisine klörür veya sülfürik asit ilave edilerek elde edilir.

Tarımda borik asit, gübre üretiminde ve istenmeyen otların temizlenmesi için tarım ilacı yapımında kullanılmaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında borik asit (boraks) tayini çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan ilgili standartlara uyulmaktadır.