Acılık (Kreiss) Tayini

Acılık (Kreiss) Tayini
Acılık (Kreiss) Tayini

Acılık tayini analizi, kavurma başta olmak üzere işlenmiş et ürünlerinde, tahin yağında ve salamura zeytinlerde, kalite kriterlerini belirlemek amacı ile uygulanan bir analiz şeklidir. Kreiss yöntemi de denilen bu analizlerde kalitatif olarak acılık tespit edilmektedir.

Acılık tayini yöntemi, bir organik çözücü ile ekstrakte edilen yağın içinde bulunan bozunma ürünlerinin, asitli ortamda bir kimyasal bileşik çözeltisi ile oluşturduğu rengin gözlemlenmesi prensibine dayanmaktadır. Laboratuvarlarda acılık tayini analizleri, kalibrasyonu yapılmış alet ve ekipmanlar kullanılarak yapılmaktadır.

Gıda ürünlerde yapılan acılık tayinlerinde, yağlar eter içinde floroglusinol ve hidroklorik asit ile muamele edilmekte ve yapılan oksidatif tespit işlemleri ile birlikte gıdaların acılık değerleri belirlenmektedir. Katı ve sıvı yağların oksidatif ekşime durumu, kantitatif bir değerlendirme ile tespit edilmekte ve kimyasal reaktifler sonucu ortaya çıkan renk değişimleri, yapılan kolorimetrik ölçümler ile değerlendirilmektedir.

Kreis değerleri ile birlikte bulunan ekşime ve acılık değerleri, yağın konsantrasyonu ile birlikte ele alınmakta ve gıda ürünlerinin oksidasyona bağlı olarak bozulma aşamaları daha erken tespit edilebilmektedir. Üretici firmalar, bu yöntem ile ürünleri hakkında erken bilgi sahibi olmaktadır. Yapılan laboratuvar analizleri sonunda elde edilen bilgiler ışığında, ürünlerin sağlıklı olup olmadığı ve kullanım ömürleri hakkında emin olunmaktadır.

Yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlar, dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uymaktadır. Aynı zamanda ölçüm, analiz, test ve değerlendirme çalışmalarında, yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlara uygun faaliyet göstermektedir. Bu şekilde sistemli ve bilimsel yöntemler ile çalışan laboratuvarlar, daha güvenilir ve tarafsız hizmet vermekte ve hazırladıkları raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Sözü edilen labortatuvarlar kimyasal testler kapsamında acılık (Kreiss) tayini çalışmaları da yapmaktadır.