Vitamin Analizleri (Her Bir Vitamin İçin) (HPLC)

Vitamin Analizleri (Her Bir Vitamin İçin) (HPLC)
Vitamin Analizleri (Her Bir Vitamin İçin) (HPLC)

Vitaminler olmadığı zaman vücut sağlıklı gelişmez, sindirim sistemleri çalışmaz ve enfeksiyonlara karşı vücut bağışıklık kazanamaz. Vücudun karbonhidrat, yağ ve proteini kullanması da vitaminler sayesindedir. Vitaminler vücutta yakılmazlar, yani doğrudan enerji sağlamazlar. Suda çözünen vitaminlerin fazlasını vücut dışarı atar, yağda çözünen vitaminlerin fazlasını yağ dokularında saklar. Bu nedenle özlelikle yağda çözünen vitaminlerin yüksek miktarda vücuda alınması doğru değildir. Bu açıdan A ve D vitaminlerinin tüketimine dikkat etmek gerekir. A, D, E ve K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. B ve C vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir.

Gıda sektöründe, vitaminler ile zenginleştirilen gıda maddelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu gıda ürünlerinin vitamin içerikleri, hem üretici firmaları tarafından hem de özel laboratuvarlar tarafından, ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması açısından kontrol edilmektedir.

Vitamin analizlerinde ELISA sistemleri, mikrobiyolojik yöntemler ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemleri kullanılmaktadır. HPLC yönteminde metod oturtma aşaması uzun sürmesine ve çoğu zaman başarısız olunduğu için maliyetli olmasına rağmen, HPLC yöntemi, analizlerde tercih edilen bir yöntemdir. Laboratuvarlarda, doğal ve katkı maddeli gıda ve yemlerde bulunan, suda ve yağda eriyen vitaminler ile amino asitler, ileri teknikler kullanılarak tespit edilmektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, kimyasal gıda analizleri kapsamında, gıda ve yemlerde her bir vitamin için ayrı analiz çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda genel olarak yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemine (HPLC) başvurulmaktadır. HPLC cihazı ile yapılan analizlerde daha yüksek basınçta mobil faz verilmekte ve daha yüksek çözünürlükte ayırım yapılması sağlanmaktadır. Bu yöntem uçucu olmayan veya sıcaklıkta kolayca bozunabilen kimyasal bileşiklerin ayrılmasında güvenilir sonuçlar vermektedir. Vitamin analizlerinde yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara da uyulmaktadır.