Yağ ve Gres Tayini

Yağ ve Gres Tayini
Yağ ve Gres Tayini

Yağlar, basit olarak, organik asitler ile alkollerin yaptıkları esterlerdir. Kaynaklarına göre yağlar, hayvansal ve bitkisel yağlar olarak, ya da fiziksel durumlarına göre, katı ve sıvı yağlar olarak sınıflandırılmaktadır. Genel olarak yağlar ve gres yağı birlikte anılmaktadır. Aslında aynı maddeden oluşmasına ve gres yağının yapısı yağlar ile aynı olmasına rağmen, fazladan gres yağı içine, yüksek ısıya ve ezilme gibi durumlara karşı dayanıklılığının yükselitlmesi amacı ile kısmen yoğunluğunu artıracak maddeler ilave edilmektedir.

Sıvı ve katı yağlarda bulunan başlıca bileşikler esas olarak şunlardır: yağ asitleri, gliseritler, fosfolipitler, steroller, mumlar, renk maddeleri ve doğal antioksidanlar. Bunların içinde en önemli olanı yağ asitleridir. Yağların karakteri, içerdikleri yağ asitlerine ve bunların bulunma miktarlarına bağlıdır. Bilinen yağ asitlerinin sayısı 200’ün üzerindedir.

Gres yağı, akışkan bir yağ ile kalınlaştırıcı bir maddenin karışımı bir yağdır. Gres yağlarında akışkan kısım, genelde sentetik bir akışkan veya petrol esaslı mineral bir yağdır. Kalınlaştırıcı kısım ise metalik bir sabundur. Sanayide özellikle mekanik donanımların rahat çalışması ve aşınmanın önlenmesi için kullanılmaktadır. En önemli avantajları, yoğunluğu yüzünden akmayan ve damlamayan bir yapıda olmasıdır.

Yağlar ve gres yağı, suda kolay ayrışmazlar ve bulundukları ortamlardan kolay ayrılmazlar. Bu yüzden yüzey sularında ve sucul ortamlarda çevre koşulları açısından problemler doğururlar. Bu durumun önüne geçmek amacı ile yağların ve gresli maddelerin alıcı sulara ve kanalizasyon sistemlerine bırakılmasına bir takım kısıtlamalar konulmuştur. Tüm yağ ve gres atığı oluşturan sektörlerde ön arıtma işlemlerinin uygulanması zorunludur. Ön arıtma sırasında yağ ve gresin deşarjından önce geri kazanılması çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Yetkili laboratuvarlar tarafından, kimyasal analizler kapsamında, atıksularda yağ ve gres tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır.