Alkalilik Tayini

Alkalilik Tayini
Alkalilik Tayini

En basit anlatımı ile alkaliler, suda çözünen bazlardır. Genel özellikleri bütün alkalilerin pH değerlerinin yediden büyük olması, kırmızı turnusol kağıdını mavi renge çevirmesi, doymuş alkali çözeltilerinin cilt yüzeyini aşındırmaları, elde kayganlık hissi vermeleri ve normalde suda çözünürken, sadece baryum karbonat alkalisinin asidik çözeltide çözündüğüdür.

İnsan vücudu, asidik ve antioksidan maddelerin bir kısmını, terleme ve idrar yoluyla vücuttan atmaktadır, ancak bu maddelerden bütünüyle kurtulmuş olmamaktadır. Yine de vücutta kalan yabancı asidik atıklar, zaman içinde vücudun çeşitli yerlerinde birikmeye başlamaktadır. Vücudun atamadığı bu atıklar, kolesterol, ürik asit, üre, yağ asitleri, böbrek taşları, sülfat ve fosfatların oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum bir yandan hızlı yaşlanmaya bir yandan da yaşlılığa bağlı birçok hastalığın başlamasına ve gelişmesine neden olmaktadır.

Bir çeşit tuz gölü olan alkalik göller, suyun fazla buharlaşması ve alkalik tuzların yoğunlaşması ile oluşmaktadır. Dünya yüzeyinde birçok alkalik göller bulunmaktadır. Ülkemizde başta Tuz Gölü olmak üzere Eceabat, Enez, Gökçeada ve Ayvalık tuz gölleri bu özelliktedir.

Tüketilen birçok gıda yüksek alkali oluşturmaktadır. Örneğin limon, karpuz, bütün çiğ ve yeşil yapraklı sebzeler, baklagillerin ve birçok tahılın filizlenmiş hali, deniz yosunları, yeşil sebzelerin suları, bütün taze bitkiler ve filizlenmiş badem bu özelliktedir.

İnsan vücudu çeşitli duygu ve etkinlikler sırasında da alkali oluşturmaktadır. Örneğin, huzur, minnettarlık, bağışlama, neşelenme, gülme, olumlu düşünme gibi duygular ya da dinlenmek, egzersiz yapmak, derin nefes almak ve meditasyon yapmak gibi aktiviteler vücutta alkali oluşturmaktadır.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında alkalilik tayini çalışmaları da yapılmakta ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından hazırlanan standartlara ve dünya genelinde kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır.