Brom Tayini

Brom Tayini
Brom Tayini

Brom, zehirli ve yakıcı olan ve buharı çok kötü kokan bir elementtir. Doğada serbest halde bulunmamaktadır. Daha çok sodyum, potasyum ve magnezyum bromürler şeklinde doğada bulunmaktadır. Brom, deniz suyunda bulunan bromürler klor ile yükseltgenerek elde edilmektedir. Bir de katı sodyum bromür sülfürik asit ile reaksiyona sokularak elde edilen gaz halindeki hidrobrormik asit, yine sülfürik asit ile yükseltgenerek elde edilmektedir.

Suda çözünebilen metal bromürler, uyku ilaçları üretiminde, ışığa duyarlı olan gümüş bromür fotoğrafçılıkta kullanılmaktadır. Alkil bromürler ise antiseptik ve çözücü olarak kullanılmaktadır. Brom sanayide birçok kimyasal bileşenin yapısına katılmaktadır. Örneğin su arıtma bileşiklerinin, ağartıcıların, çeşitli ilaçların ve alevlenmeyi önleyici kimyasal maddelerin yapısında brom yer almaktadır. Organik bileşikleri de iyi birer çözücüdür.

1826 yılında keşfedildiği zaman, Yunancada dışkı kokusu anlamına gelen bromos kelimesinden edsinlenerek bu elemente brom denmiştir. Normal koşullarda koyu kızıl renkli bir sıvıdır.

Brom bileşikleri, laboratuvarlarda ve sanayide geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Elektronegatif bir yapıda olduğu için brom, elektropozitif elementler ile kolayca tuz oluşturmaktadır. Doğada en fazla alkali ve alkali toprak metallerinin tuzları olarak bulunmaktadır.

İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu sırasında, ozonlama ile kanserojen özellikte bromat iyonu meydana gelmektedir. Bromat, ozonlanan suda brom iyonu varsa meydana gelmektedir. Bu nedenle brom ve bromat analizleri çok önemlidir. İçme ve kullanma sularında brom, genel olarak bromatın elektroforez ve iyon kromatografisi yöntemleri ile tespit edilmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında içme ve kullanma sularında brom tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. En fazla başvurulan teknik elektroforez ve iyon kromatografi tekniğidir. Brom tayini çalışmalarında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar esas alınmaktadır.