Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif Farmasötik Bileşenlerin Tayini (LC-MS/MS)

Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif Farmasötik Bileşenlerin Tayini (LC-MS/MS)
Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif Farmasötik Bileşenlerin Tayini (LC-MS/MS)

Bitkisel ürünler çok sayıda kimyasal madde içermekte ve çok çeşitli yapılarda bulunmaktadır. Bitkilerde geleneksel ilaçlarla etkileşime girecek çok sayıda aktif bileşik bulunmaktadır ve bu bileşiklerin ilaç ile karşılıklı etkileşiminde beklenmeyen yan etkiler çıkmaktadır. Bu yüzden bitkisel ürünlere ne isim verilirse verilsin, yasal düzenlemeler karşısında her ne kadar gıda desteği sınıfında gösterilirse gösterilsin, işin doğrusu bu bitkisel bileşimleri ilaç olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Standart yöntemlere uyularak üretilen bitkisel ilaçlar, uygun dozlarda ve doğru zamanda kullanıldıkları takdirde ancak tedavi edici etki gösterebilirler. Bitkisel ürünler bilinçli kullanıldıkları takdirde insan sağlığı açısından yararlı olabilir. Toplum sağlığının korunması açısından bitkisel ürünlerin ruhsatlı olması, kalite güvenliğinin ve etkinliğinin resmi makamlar tarafından denetlenmesi ve sadece eczanelerde satışa sunulması gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da benimsenen tanıma göre, bitkisel tıbbi ürünler, etkin maddeleri bitkisel bileşimler olan, uygun bir farmasötik formda üretilen ve belli bir dozda hazırlanmış olan tıbbi ürünlerdir. Bitkisel ilaç ve bitkisel tıbbi ürün tanımları farklı görünse de aslında aynı anlamı taşımaktadır.

Laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında bitkisel ürün bileşimlerinde tek veya karışım halinde bulunan aktif farmasötik bileşenlerin tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında Q-TOF/MS yöntemi yanında, LC-MS/MS yöntemine de başvurulmaktadır. Sıvı Kromatografisi - Kütle - Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS) cihazı, kalitatif kalıntı analiz uygulamaları için geliştirilmiştir. Yüksek hızda ve doğrulukta sonuçlar vermektedir. Küçük farmasötik bileşiklerden büyük proteinlerin tespit edilmesine kadar, gıda pestisit analizleri, suda kalıntı ve kirlilik tayini, ilaç metabolitleri analizi ve daha birçok bileşiklerin analizlerinde bu cihaz kullanılmaktadır.

Aynı zamanda çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar esas alınmaktadır.