Alkol % Hacmen (Piknometre, Dansimetre, Alkolimetre, Alcholyzer)

Alkol % Hacmen (Piknometre, Dansimetre, Alkolimetre, Alcholyzer)
Alkol % Hacmen (Piknometre, Dansimetre, Alkolimetre, Alcholyzer)

İnsan sağlığını olumsuz etkilemesine ve birçok zararlı etkileri bilinmesine rağmen dünyada ve ülkemizde alkol üretimi ve tüketimi yükselmektedir. Alkole bağlı zehirlenmelerin gittikçe arttığı günümüzde sahte içkileri gerçek içkilerden ayırabilmek için, alkollü içki analizleri büyük önem taşımaktadır.

Alkollü içeceklerde duyusal analizler yanında fiziksel analizler de yapılmaktadır. Alkollü içeceklerde yapılan fiziksel analizlerin başında yoğunluk tayini gelmektedir. Alkollü içeceklerde yoğunluk tayini çok çeşitli yöntemlerle yapılmaktadır. Piknometre ile yoğunluk tayini, dansimetre ile yoğunluk tayini, alkolometre ile yoğunluk tayini ve alcolyzer ile yoğunluk tayini bu yöntemler arasından en fazla başvurulan yöntemlerdir.

Piknometre ile yoğunluk tayini yönteminde karbondioksidi uçurulmuş alkollü içecek, piknometre cihazına doldurulur. Daha sonra uygun sıcaklıkta hazırlanmış su banyosunda 30 dakika bekletilir ve tartım yapılır. Arkasından yapılacak hesaplama ile yoğunluk bulunmaktadır.

Dansimetre ile yoğunluk tayini yönteminde areometre kullanılır. Yine karbondioksidi uçurulmuş alkollü içecek, aeorometrenin cam silindirine doldurulur ve uygun sıcaklıkta hazırlanmış su banyosuna daldırılarak batış noktası okunur. Okunan değer o sıcaklıkta alkolün yoğunluğunu göstermektedir. Yoğunluk tayin edilirken, dansimetre yerine bome veya balling areometresi de kullanılmaktadır. Bu durumda farklı formüllere göre hesaplama yapılmaktadır.

Alkolometre ile yoğunluk tayini yönteminde, alkolometre kullanlılır. Alkolometre sıvıların hacimsel alkol oranlarını yüzde olarak ölçmek amacı ile kullanılmaktadır. Alkolometre ile 20 derece sıcaklıkta yoğunluk ölçümü yapıldığı zaman, yoğunluğa karşılık gelen alkol oranı, hacime göre düzenlenmiş çizelgelerden bulunur.

Alcolyzer ile yoğunluk tayini yönteminde de bir yoğunluk ölçen cihaz olan alcolyzer kullanılmakta ve alkollü içeceğin alkol içeriği hızlı ve kolayca tespit edilmektedir.

Yetkili laboratuvarlarda, kimyasal testler kapsamında hacmen alkol oranları, piknometre, dansimetre, alkolometre veya alcolyzer yöntemlerinden biri ile tespit edilmektedir. Bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.