Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarının Tayini (Sıvı Bitkisel Yağlarda)

2-Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarının Tayini (Sıvı Bitkisel Yağlarda)
2-Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarının Tayini (Sıvı Bitkisel Yağlarda)

Zeytinyağı, hemen hemen yüzde 99 oranında gliseridlerden oluşmaktadır. Bu oran, zeytinyağının naturel veya rafine olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Gliseridler, içeriğinde üç hidroksil grubu bulunan gliserol ve uzun zincirli yağ asitlerinin esterleşmesi ile meydana gelmektedir. Biyolojik olarak sentezlenen yağ nötr durumda olmasına rağmen, bazı doğal faktörler veya hatalı işleme ya da işlenmeden önce çok bekletilme gibi nedenlerle serbest yağ asitleri ortaya çıkar.

Zeytinyağının saflığını gösteren bazı kriterler bulunmaktadır. Örneğin, yağ asitleri kompozisyonu ve trans yağ asitleri oranı, ECN 42 farkı, sterol kompozisyonu, toplam sterol miktarı ve triterpenik alkollerin miktarı, mumsu maddelerin miktarı (C40+C42+C44+C46) gibi. Bir önemli faktör de 2-gliseril monopalmitat yüzde miktarıdır.

Sıvı bitkisel yağlarda 2-gliseril monopalmitat yüzde miktarının tayin edilmesi yöntemi ile, olabilecek esterifiye yağ karışımları tespit edilmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taafından 2015 yılında çıkarılan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (Tebliğ no: 2014/53), zeytinyağı ve pirina yağının kontrolleri için uygulanacak analiz yöntemlerini göstermektedir. Tebliğin ekinde, 2-Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarının Tayini yer almaktadır (Ek 7).

Yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından TS EN ISO/IEC 17025 standardı esaslarına göre akredite olan laboratuvarlar, genel test yöntemlerine ve test kriterlerine uymakta ve aynı zamanda ölçüm, analiz, test ve değerlendirme çalışmalarında, yerli ve yabancı birçok kuruluş tarafından yayınlanan standartlara uygun faaliyet göstermektedir. Bu şekilde sistemli ve bilimsel çalışmalar yapan laboratuvarlar, daha güvenilir ve tarafsız hizmet vermekte ve hazırladıkları raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Sözü edilen labortatuvarlar kimyasal testler kapsamında sıvı bitkisel yağlarda 2-gliseril monopalmitat yüzde miktarının tayini çalışmaları da yapmaktadır.