Fiziksel Analizler

Fiziksel Analizler
Fiziksel Analizler

İklim değişiklikleri ve küresel ısınma artık bir tehdit olmaktan çıkmış gerçeğe dönüşmüştür. Bir de dünya genelinde tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohumlar, gübreler, pestisitler, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve daha birçok yanlışlar bu probleme eklendiğinde, yeryüzünün geleceği çok da iç açıcı görünmemektedir. Üstelik gelinen noktadan bir geriye dönüş veya kaçış imkanı da kalmamıştır. Gelecek 50 yıl içinde dünyada pestisit kullanımının daha fazla artacağı öngörülmektedir. Çünkü küresel ısınmanın neden olacağı sıcaklık artışlarının ve yağış düzenin değişmesi ile birlikte, tarımsal üretimde salgın hastalıklara ve ürün zararlılarına daha fazla rastlanması beklenmektedir. Bu ise kaçınılmaz olarak pestisit kullanımını yükseltecektir. Diğer yandan ürün verimliliklerinde de düşüş olacak ve mevcut ürünleri korumak başka problemler yaratacaktır.

Bu yüzden gıda güvenliği açısından yapılacak fiziksel analizler, önemli ölçüde gıda süreçlerinin izlenmesini ve bazı iyileştirilebilecek alanlar için önlem alınmasını sağlayacaktır. Çevre ve insan sağlığı açısından olası tehlikelerin önüne geçmek için yetkili laboratuvarlarda yapılacak fiziksel analizlerin önemi büyüktür.

Laboratuvarlarda gıda analizleri kapsamında gerçekleştirilen fiziksel analizlerin ayrıntılı listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

Fiziksel Analizler

Ağartma kontrol deneyi

Maserasyon tayini

Ağırlık kontrolü (brüt ve net ağırlık, gramaj)

Maya gücü tayini

Askıda katı madde tayini

Meyve ağırlığı oranı tayini

Bin (1000) dane ağırlığı tayini

Okside olmamış parça tayini

Bellier indisi deneyi

Organoleptik analizler (tat, koku, renk, görünüş)

Bulanıklık tayini

Özgül ağırlık tayini (piknometre ile)

Çemen miktarı tayini

pH tayini

Çökebilen katı madde tayini

Pişme durumu tayini

Çözelti rengi ICUMSA tayini

Randıman tayini

Çözünebilme oranı tayini

Refraktometrik rutubet tayini

Çözünmüş oksijen tayini

Renk (Hunter-Lab) tayini

Dolum oranı (%) tayini

Renk analizi

Dondurulmuş etlerde çözünme ile ortaya çıkan su miktarı tayini

Rutubet miktarı tayini (Toluen metodu)

Dondurulmuş sığır yağlarında kesik yüzey tayini

Rutubet tayini (Karl Fischer)

Donma başlangıcı (ıtri bitki) tayini

Rutubet tayini (kuru madde)

Donma noktası tayini

Rutubet ve uçucu madde tayini

Dumanlama noktası tayini

Sedimantasyon analizi

Duyusal analiz (kimyasal analizler hariç) (natürel zeytinyağlarında)

Sınıf özellikleri tayini

Düşme sayısı tayini

Su aktivitesi tayini

Elek, irilik ve boylama tayini

Su ekstraktı tayini

Elektriksel iletkenlik tayini

Su içerisindeki dağılımın tayini

Erime noktası tayini

Suda çözünebilen katı madde (Briks) tayini

Ester sayısı tayini

Suda çözünebilme oranı tayini

Et çekirdek oranı tayini

Suda çözünen kül tayini (toplam küle göre)

Et oranı tespiti

Suda çözünen külde alkalilik tayini (KOH cinsinden)

Etiket ve ambalaj kontrolü

Suda çözünmeyen katı madde tayini

Fermentasyon gücü tayini

Suda çözünmeyen kül tayini (toplam küle göre)

Fiziksel kusur tayini

Suda çözünmeyen madde tayini

Gam analizi

Suda ve asitte çözünmeyen madde miktarı tayini

Hektolitre ağırlığı tayini

Suya geçen madde tayini

Homojenizasyon deneyi

Sülfatlandırılmış kül tayini

İletkenlik külü tayini

Süzme ağırlığı tayini

Kabartma katsayısı tayini

Tane / kg sayısı tayini

Karbonat tayini

temel petek levhanın kalınlık tayini - Bal (kompas)

Katranlı madde tayini (amonyum bicarbonatta)

Toplam çözünmüş katı madde analizi

Kırılma indisi tayini

Toplam toz çay miktarı tayini

Kirlilik analizi

Tortu tayini

Kokuşma testi

Tuzluluk (%) tayini (kullanım sularında)

Kristal rengi tayini (Braunschweig puanı)

Türbidite testi

Kuru meyve ağırlığı oranı tayini

Viskozite tayini

Kuru ve yaş öz tayini (gluten)

Yabancı madde tayini

Kuru veya kurutulmuş meyve veya kaymak oranı tayini

Yağsız kuru madde tayini

Kurutma kaybı tayini

Yoğunluk ve bağıl yoğunluk tayini

Kül ve ham kül tayini

Yumurtada hava boşluğu tayini (her 10 yumurta için)