Fiziksel Kusur Tayini

Fiziksel Kusur Tayini
Fiziksel Kusur Tayini

Özellikle tahıl ürünlerinde, fiziksel analiz kapsamında gerçekleştirilen ve tahıl ürünlerinin fiziksel kusurlu olup olmadıklarını, kusur varsa ne boyutta olduklarını ortaya koyan çok sayıda analiz çeşidi bulunmaktadır.

Bu kapsamda yapılan analizlerin belli başlı olanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Az gelişmiş cılız dane
 • İçi boş tane
 • Buruşuk tane
 • Bozuk tane
 • Hasarlı veya tebeşirleşmiş tane
 • Kırık tane
 • Kabuğu soyulmamış tane
 • Beyaz tane
 • Kırmızı çizgili tane
 • Kızıl tane
 • Mandık ve kırmızı dane
 • Kömürleşmiş tane
 • Tane büyüklüğü
 • Bakliyatta yabancı madde
 • Farklı türden taneler
 • Kalbur altı ve kırık tane
 • Böcekbaşı muayenesi
 • Böcek yeniği, ölü böcek ve diğer parazitler ve böcek araması
 • Hububatta camsılık analizi

Örneğin, camsılık, ekmeklik ve makarnalık buğdayın kalitesini belirleyen önemli faktörler arasında bulunmaktadır. Hububatta camsılık, protein oranının ölçüsüdür ve bir kalite faktörü olarak kabul edilir. Camsılık, makarnalık buğdaylarda protein oranının, ekmeklik buğdaylarda ise un özünün ve ekmek veriminin bir göstergesidir.

Fiziksel kusur analiz çalışmaları, yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılmaktadır. Bu analizler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Aynı zamanda genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmakta ve bu şekilde güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir.

Bu analizler sırasında dikkate alınan standartlardan birkaçı şunlardır:

 • TS 2974 Buğday
 • TS 2283 İrmik
 • TS 2284 Bulgur
 • TS 4078 Arpa

Özürlü dane sayısı ve oranı ya da makarnalık buğdayda sert yapı (camsılık) veya dönmeli dane miktarı tayini dahil, yukarıda kusur olarak sayılan bütün fiziksel analizler, bu standartlar ve ilgili hububat standardında yer alan kriterler ve özellikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir.

 

Sözü edilen laboratuvarlar, güvenilir ve tarafsız sonuçlar almak için, güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir.