Askıda Katı Madde Tayini

Askıda Katı Madde Tayini
Askıda Katı Madde Tayini

Askıda katı madde, su örneği içinde çökebilen ve çökemeyen katı maddeleri tanımlamaktadır. Genellikle askıda katı maddeler, toprak parçaları, çamur veya kil mineralleri, planktonlar ve kolloidal organik madde parçalardan oluşmaktadır. İnsan faaliyetlerine bağlı olarak da yüzey sularında askıda katı maddelerin miktarı yükselmektedir. Bu arada tarım arazilerinde meydana gelen erozyonlar da askıda katı madde miktarını yükselten faktörler arasındadır.

Bu askıda katı maddelerin miktarı belli sınırları geçtikleri takdirde su fiziksel olarak kirlenmeye başlar. Su bulanıklaşır, yoğunlaşır, sudaki zehirlenmeler artar, suyun ışık geçirgenliği ve oksijen miktarı düşer. Netice olarak bundan en fazla suda bulunan canlılar zarar görür.

Askıda katı maddelerin canlılar üzerinde olumsuz etkileri, bu maddelerin çeşidine, miktarına ve suda yaşayan canlılarının çeşidine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir.

Askıda katı maddeler suların çeşitli amaçlarla kullanımını doğrudan etkilemektedir. Ama asıl içme sularında askıda katı madde bulunmaması gerekir.

Askıda katı madde tayin edilirken su örneği, standart bir cam elyaf filtre kağıdından süzülerek 103-105 derecede kurutulur. Kurutulan süzüntü kalıntısının ağırlığı, askıda katı maddenin miktarını verir.

Gıda analizleri kapsamında gerçekleştirilen fiziksel analizler arasında yer alan askıda katı madde tayin işlemleri, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olan laboratuvarlarda yapılır. Bu şekilde sonuçlar daha tarafsız ve güvenilir olmaktadır.

Sözü edilen laboratuvarlar, dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uymakta, bilimsel araştırmaları takip etmekte ve çalışmalarında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları uygulamaktadır. Askıda katı madde tayini çalışmaları yapılırken esas alınan standartlardan birkaçı şunlardır:

  • SM 2540 D 103-105 derecede kurutulan toplam askıda katı madde

Bu standart, içme ve kullanma sularında atıksularda askıda katı madde miktarını tayin etmeye yöneliktir.