φυσικός ανάλυση

Φυσική Ανάλυση
Φυσική Ανάλυση

Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν αποτελούν πλέον απειλή. Όταν προστίθενται σε αυτό το πρόβλημα οι σπόροι, τα λιπάσματα, τα παρασιτοκτόνα, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και πολλά άλλα λάθη, το μέλλον της γης δεν φαίνεται πολύ ενθουσιώδες. Επιπλέον, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ή διαφυγής από το σημείο που επιτεύχθηκε. Το μέλλον του 50 αναμένεται να αυξήσει τη χρήση φυτοφαρμάκων στον κόσμο κατά τη διάρκεια του έτους. Επειδή με την αύξηση των θερμοκρασιών και των βροχοπτώσεων που προκαλούνται από την υπερθέρμανση του πλανήτη, οι επιδημικές ασθένειες και οι επιβλαβείς ενέργειες των προϊόντων αναμένεται να είναι πιο συνηθισμένες στη γεωργική παραγωγή. Αυτό αναπόφευκτα θα αυξήσει τη χρήση φυτοφαρμάκων. Από την άλλη πλευρά, θα υπάρξει μείωση της παραγωγικότητας του προϊόντος και η προστασία των υπαρχόντων προϊόντων θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα.

Για το λόγο αυτό, η φυσική ανάλυση της ασφάλειας των τροφίμων θα διασφαλίσει την παρακολούθηση των διαδικασιών τροφίμων και τη λήψη μέτρων για ορισμένους τομείς βελτίωσης. Προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, η φυσική ανάλυση σε εξουσιοδοτημένα εργαστήρια έχει μεγάλη σημασία.

Λεπτομερής κατάλογος των φυσικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια στο πλαίσιο των αναλύσεων τροφίμων παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Φυσική Ανάλυση

Δοκιμή ελέγχου λευκώματος

Προσδιορισμός της διαβροχής

Έλεγχος βάρους (ακαθάριστο και καθαρό βάρος, βάρος)

Προσδιορισμός της δύναμης ζύμης

Προσδιορισμός των αιωρούμενων στερεών

Προσδιορισμός του λόγου βάρους φρούτων

Χιλιάδες (1000) προσδιορισμός βάρους κόκκων

Προσδιορισμός των μη οξειδωμένων τμημάτων

Bellier index test

Οργανοληπτική ανάλυση (γεύση, οσμή, χρώμα, εμφάνιση)

Προσδιορισμός θολότητας

Ειδικός προσδιορισμός βαρύτητας (με λήκυθος)

Προσδιορισμός του σκουός

Προσδιορισμός του pH

Προσδιορισμός των πτυσσόμενων στερεών

Προσδιορισμός της κατάστασης μαγειρέματος

Προσδιορισμός χρώματος διαλύματος ICUMSA

Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας

Προσδιορισμός του ρυθμού διάλυσης

Προσδιορισμός της διαθλασιμετρικής υγρασίας

Προσδιορισμός διαλυμένου οξυγόνου

Χρώμα (Hunter-Lab) προσδιορισμός

Προσδιορισμός ρυθμού πλήρωσης (%)

Ανάλυση χρώματος

Προσδιορισμός της ποσότητας νερού που παράγεται με απόψυξη σε κατεψυγμένα κρέατα

Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία (μέθοδος τολουολίου)

Προσδιορισμός της επιφάνειας κοπής σε κατεψυγμένο λίπος βοείου κρέατος

Προσδιορισμός υγρασίας (Karl Fischer)

Προσδιορισμός της εμφάνισης του παγετού

Προσδιορισμός υγρασίας (ξηρή ύλη)

Προσδιορισμός του σημείου πήξης

Προσδιορισμός υγρασίας και πτητικών ουσιών

Προσδιορισμός του σημείου καπνού

Ανάλυση καθίζησης

Αισθητική ανάλυση (εκτός από χημική ανάλυση) (σε φυσικό ελαιόλαδο)

Προσδιορισμός χαρακτηριστικών κλάσης

Προσδιορισμός του αριθμού πτώσης

Προσδιορισμός της δραστηριότητας του νερού

Προσδιορισμός κόσκινου, μεγέθους και μεγέθους

Προσδιορισμός του εκχυλίσματος νερού

Προσδιορισμός της ηλεκτρικής αγωγιμότητας

Προσδιορισμός της κατανομής στο νερό

Προσδιορισμός του σημείου τήξης

Προσδιορισμός υδατοδιαλυτών στερεών (Brix)

Προσδιορισμός του αριθμού εστέρα

Προσδιορισμός της υδατοδιαλυτότητας

Προσδιορισμός αναλογίας πυρήνων κρέατος

Προσδιορισμός της υδατοδιαλυτής τέφρας (σε σχέση με τη συνολική τέφρα)

Προσδιορισμός αναλογίας κρέατος

Προσδιορισμός της αλκαλικότητας σε υδατοδιαλυτή τέφρα (σε KOH)

Ετικέτα και έλεγχος συσκευασίας

Προσδιορισμός αδιάλυτων στο νερό στερεών

Προσδιορισμός της ισχύς ζύμωσης

Προσδιορισμός της τέφρας αδιάλυτης στο νερό (σε σχέση με τη συνολική τέφρα)

Προσδιορισμός φυσικών ελαττωμάτων

Προσδιορισμός αδιάλυτης στο νερό ουσίας

Ανάλυση κλίμακας

Προσδιορισμός αδιάλυτης ύλης σε νερό και οξύ

Προσδιορισμός βάρους σε εκατόλιτρα

Προσδιορισμός της ουσίας που μεταφέρεται στο νερό

Δοκιμή ομογενοποίησης

Προσδιορισμός θειικής τέφρας

Προσδιορισμός της τέφρας αγωγιμότητας

Προσδιορισμός βάρους διήθησης

Προσδιορισμός συντελεστή ανακούφισης

Προσδιορισμός αριθμού κόκκων / kg

Προσδιορισμός ανθρακικού άλατος

προσδιορισμός του πάχους της βασικής σανίδας κηρήθρας - Μέλι (κομπάσα)

Προσδιορισμός της ουσίας πίσσας (όξινο ανθρακικό αμμώνιο)

Ανάλυση συνολικών διαλυμένων στερεών

Προσδιορισμός δείκτη διάθλασης

Προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας κονιοποιημένου τσαγιού

Ανάλυση ρύπανσης

Προσδιορισμός ιζήματος

Δοκιμάστε

Προσδιορισμός αλατότητας (%) (σε οικιακό νερό)

Προσδιορισμός χρώματος κρυστάλλου (βαθμολογία Braunschweig)

Δοκιμή θολότητας

Προσδιορισμός αναλογίας βάρους ξηρών καρπών

Προσδιορισμός του ιξώδους

Προσδιορισμός ξηρού και υγρού εαυτού (γλουτένης)

Προσδιορισμός ξένων ουσιών

Προσδιορισμός του λόγου των ξηρών ή αποξηραμένων φρούτων ή κρέμας

Προσδιορισμός της ξηράς ουσίας χωρίς έλαιο

Προσδιορισμός της απώλειας ξήρανσης

Προσδιορισμός της πυκνότητας και της σχετικής πυκνότητας

Προσδιορισμός της τέφρας και της ακατέργαστης τέφρας

Προσδιορισμός διακένου αέρα στο αυγό (ανά αυγό 10)