Temel Petek Levhanın Kalınlık Tayini - Bal (Kompas)

Temel Petek Levhanın Kalınlık Tayini - Bal (Kompas)
Temel Petek Levhanın Kalınlık Tayini - Bal (Kompas)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2012 yılında Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ no: 2012/58) çıkarılmıştır. Bu tebliğ, balın uygun tekniklerle ve hijyenik koşullarda üretilmesini, hazırlanmasını, işlenmesini, muhafaza edilmesini, depolanmasını, nakledilmesini ve piyasaya sunulmasını sağlamak için taşıması gereken özellikleri tespit etmek amacı ile çıkarılmıştır.

Sözü edilen tebliğ, çiçek balı, salgı balı, çiçek ve salgı balı karışımı ve fırıncılık balını kapsamaktadır ve ekinde verilen tabloda, bu bal çeşitleri bazında, en fazla nem oranı, en yüksek sakaroz oranı, en düşük fruktoz ve glukoz miktarı, fruktoz ve glukoz oranı, en fazla suda çözünmeyen madde miktarı, en yüksek serbest asitlik miktarı, elektrik iletkenliği, en düşük diastaz sayısı ve en düşük prolin miktarı yanında şu iki parametre yer almaktadır:

  • Protein ve ham bal delta C13 değerleri arasındaki fark
  • Bu fark üzerinden hesaplanan C4 şekerleri oranı

Modern kovanlarda, içinde temel petek kullanılmadan, arılar tarafından peteği ile birlikte bal üretilmektedir. Ancak üreticiler arılar tarafından yapılmış doğal peteklerin yanında saf balmumundan hazırlanan temel petekler de kullanmaktadır. Temel petekte balmumunun doğal içeriğinde bulunmayan, parafin, reçine ve oksalik asit gibi organik maddeler ya da ağartıcı maddeler gibi inorganik maddeler bulunmamalıdır. Ayrıca petekli ballarda, peteğin en az yüzde 80’i sırlanmış olmalıdır.

Yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılan analizler arasında bal üretiminde kullanılan temel petek levhanın kalınlık tayini de bulunmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve dünyada geçerli olan test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu konuda esas alınan standartlar şu şekildedir:

  • TS 6972 Yapma petek

Bu standard, TS 2906 standardına uygun balmumundan hazırlanmış yapma petekleri kapsamaktadır.

  • TS 2906 Balmumu