Suda Çözünmeyen Madde Tayini

Suda Çözünmeyen Madde Tayini
Suda Çözünmeyen Madde Tayini

Bugün gıda kontrolü çalışmaları her zamankinden daha fazla önem kazanmış durumdadır. Böyle olmasında, yaşam koşullarının ve sosyal standartların farklılaşması, kapalı ekonominin yerini pazar ekonomisine bırakması ve bunun sonucunda ülke içinde ve dışında rekabetin artması, insanların beslenme konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve sağlığına daha fazla önem vermesi, ekonomik çıkarlarına uygun olmayan gıdaları tüketme konusunda daha duyarlı olması, gıda sektöründe teknolojik gelişmelerin olumlu yönde gelişmesi, gıdaların büyük miktarlarda üretilmesi, devletin tüketicileri koruma ve haksız rekabeti önleme amacı ile çeşitli yasal düzenlemeler getirmesi ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından gıda mevzuatına önem verilmesi son derece etkili olmuştur.

Gıda kalite kontrolleri, gıda ürünleri için şu açılardan önemlidir:

      Gıda ürünlerinin olgunluğunu ve işleme özelliklerini tespit etmek

      Bozulmuş olup olmadıklarını belirlemek

      İçinde zehirleyici madde bulunup bulunmadığını anlamak

      Üretim aşamalarında hile veya taklit yapılıp yapılmadığını veya içine başka maddeler katılıp katılmadığını tespit etmek

      İçinde bulunan yardımcı maddelerin ve katkı maddelerinin çeşit ve miktarlarını belirlemek

      İçlerine bulunan mikroorganizmaların çeşit ve miktarlarını saptamak

      Ürün üzerinde bulunan etikette yanlış ve sahte bilgiler olup olmadığını belirlemek

Bütün bu kalite kontrolleri laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılan analizler arasında suda çözünmeyen madde miktarı tayini de bulunmaktadır. Bu analiz yöntemi, gıda ürünlerinde bulunan su uzaklaştırılarak geriye kalan kuru madde miktarının belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Suda çözünmeyen madde miktarı, toplam kuru madde miktarından, suda çözünür kuru madde miktarı düşülerek bulunmaktadır.

Bu çalışmalar sırasında, ulusal ve uluslarası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Aynı zamanda bütün dünyada genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmaktadır. Bu sayede güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir.