Suda ve Asitte Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini

Suda ve Asitte Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini
Suda ve Asitte Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini

Tüketicilerin korunması bakımından gerçekleştirilen gıda kalite kontrol çalışmaları, gıda ürünlerinin yapısı, üretimin çeşitli aşamalarında gıda ürünlerinde meydana gelen değişimler, gıda ürünlerinin bulunduğu ortam ile olan etkileşimi, gıda üretiminde kullanılan teknolojiler, üretim öncesinde, üretim sırasında ve üretim tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen incelemeler ve bir takım ölçme, test, analiz ve değerlendirme yöntemlerini kapsamaktadır.

Bu çalışmalar sayesinde gıda işletmeleri bir yandan, iş disiplini, uygulanan yeni teknikler, güvenilir ve sağlıklı üretim ve çalışanların kontrolü ile kalite kontrolün sürekliliğini sağlarken bir yandan da aldığı hammaddeyi ve pazarladığı ürünü kontrol altında tutmakta ve ekonomik ve verimli bir faaliyete kavuşmuş olmaktadır.

Gerekli kalite kontrolleri laboratuvarlarda yapılmaktadır. Yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılan analizler arasında suda ve asitte çözünmeyen madde miktarı tayini de bulunmaktadır. Örneğin yemeklik tuzlarda, suda çözünmeyen madde miktarı genelde gravimetrik yöntem ile tesbit edilmektedir. Bu yöntemde, test örneği suda çözülmekte, süzülmekte ve arkasından çözünmeyen kalıntı kurutularak tartılmaktadır.

Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Aynı zamanda bütün dünyada genel kabul görmüş test yöntemleri ve test kriterleri takip edilmektedir. Bu sayede güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bir takım gıda maddeleri için suda ve asitte çözünmeyen madde miktarı tayin çalışmalarında başvurulan standartlar şunlardır:

  • TS 933 Yemeklik tuz

Bu standart, yemeklik tuzlarda suda çözünmeyen madde tayini ve asitte çüzünmeyen madde tayini yanı sıra tane büyüklüğü tayini, rutubet tayini, sodyum klorür tayini ve suda çözünebilen kalsiyum ve mağnezyum tayini gibi birçok analiz çalışmasını kapmaktadır.

  • TS 2133 ISO 930 Baharat ve çeşni veren bitkiler - Asitte çözünmeyen kül muhtevası tayini