Pişme Durumu Tayini

Pişme Durumu Tayini
Pişme Durumu Tayini

Gıda ürünlerinin, kimyasal içerik ve mikrobiyolojik analizleri yanı sıra fiziksel özellikleri de büyük önem taşımaktadır. Bir yandan insan sağlığı bir yandan da gıda güvenliği bakımından, yabancı madde olarak tanımlanan toprak, taş, cam, kıl veya tüy gibi maddelerin gıda ürünleri içinde bulunması sakıncalı bir durumdur.

Yetkili laboratuvarlarda Türk Gıda Kodeksi ve ilgili ürün standartlarında belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikleri tespit etmek amacı ile sayısız analiz yapılmaktadır. Laboratuvarlar bu çalışmaları, bünyesinde bulunan gelişmiş araç ve gereçler ve konusunda uzman deneyimli ve eğitimli çalışanlar ile gerçekleştirmektedir ve Türk Gıda Kodeksi esasları yanında mevcut yasal düzenlemelerin getirdiği sınırlamalar ve kriterlerede uymaya çalışmaktadır. Kullanılan bütün teknik cihazlar ve teknik malzemeler, düzenli aralıklarla kalibre edilmektedir.

Makarnaların farklı açılardan kalite değerlendirmelerini yapmak amacı ile fiziksel analizler kapsamında birçok test ve analizler yapılmaktadır. Bunlar genel olarak şu başlıklar altında yapılmaktadır: makarnada duyusal analizler, makarnada toplam organik madde miktarı tayini ve makarnada pişirme testleri. Makarna pişirme testleri çerçevesinde gerçekleştirilen birkaç test ise şunlardır: makarnada suya geçen madde miktarı, makarnada hacim artışı tespiti, makarnanın su absorbsiyonu tayini ve makarnada pişme süresi tayini.

Bütün bu test ve analizlerin amacı, tüketicilere sunulan gıdaların Türk Gıda Kodeksi ve ilgili standartlara uygunluğunu tespit etmek içindir.

Makarnalarda pişme durumu analizleri, yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılmaktadır. Bu testler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Aynı zamanda bütün dünyada genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uyulmakta ve bu şekilde tarafsız ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Makarnaların pişme durumlarını tayin çalışmaları da şu standarda uygun şekilde gerçekleştirilmektedir:

  • TS 1620 Makarna