Enterobacter Sakazakii Tayini (Cronobacter spp.)

Enterobacter Sakazakii Tayini (Cronobacter spp.)
Enterobacter Sakazakii Tayini (Cronobacter spp.)

Enterobacter sakazakii bakterisi, özellikle dünyaya yeni gelmiş bebeklerde menenjit ve benzeri enfeksiyonlara yol açan, gram negatif bir bakteridir. Bu bakteri çeşidi, en fazla premature doğmuş veya bağışıklık sistemi baskılanmış ya da düşük doğum ağırlıklı bebeklerde risk oluşturmaktadır. Üstelik ölüme neden olma ihtimali yüzde 80’lere kadar çıkmaktadır. Bilhassa toz durumdaki bebek mamalarının bu enfeksiyonlara neden olduğu sanılmaktadır.

Enterobacter sakazakii bakterisi toz durumdaki bebek mamalarının üretiminde, pastörizasyon sürecinde canlılığını kaybetmektedir. Ancak yine de pastörizasyon sonrası işlemlerde bu bakterilerin ürüne bulaştıkları bilinmektedir.

Enterobacter sakazakii bakterisi doğada yaygın bir şekilde bulunan bir mikroorganizmadır ama doğal kaynağı bulunabilmiş değildir. Bu bakteri türüne en çok, et ürünleri, peynir, sebze ve baharat gibi gıda ürünlerinde ve tahıl işletmeleri, süt tozu işletmeleri ve hastaneler gibi tesislerde rastlanmaktadır.

Hastanalerin yeni doğan bakım ünitelerinde oda sıcaklığında bebeklerin besleme sürelerinin uzaması ve mama kaplarının tekrar kullanılması bu bakteri türü için risk teşkil etmektedir.

Enterobacter sakazakii bakterisinin neden olduğu hastalıkların sayısı son yıllarda fazla artmıştır. Bu bakterinin bebek mamalarında bu kadar yaygın olmasının nedenleri araştırılmalı, risk teşkil eden miktarlar belirlenmeli ve bakterinin üreme karakteristikleri ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır.

Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, enterobacter sakazakii ve cronobacter türleri tayinine yönelik analizler yapılmaktadır. Bu analizler sırasında yerli ve yabancı standartlar ve analiz yöntemleri esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan standartlar şunlardır:

 

  • TS ISO 21528-1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Enterobacteriaceae’nın aranması ve sayımı için yatay yöntem - Bölüm 1: Ön zenginleştirmeli en muhtemel sayı tekniğiyle aranması ve sayımı
  • TS ISO 21528-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Enterobacteriaceae’nın aranması ve sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Koloni sayım yöntemi