Zearalenon Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)

Zearalenon Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)
Zearalenon Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)

Küfler tarafından üretilen zehirli bileşiklere mikotoksinler denmektedir. Mikotoksinler hayvanlar ve insanlar üzerinde toksik etki gösterirler. Mikotoksin ifadesi, Yunancada mantar ve zehir anlamına gelen kelimelerden türetilmiştir. Ancak küflerin hepsi mikotoksin üretmez. Küflerin görünüşüne bakarak mikotoksin ürettiklerini söylemek mümkün değildir. Ayrıca bazı gıda maddeleri görünürde küf taşımasa da mikotoksin içerebilirler.

Bir mikotoksin türü olan zearalenon, dünyanın her tarafından bulunan bir küf cinsi olan fusarium türü mantarlar tarafından sentezlenmektedir. Doğrudan bir toksin değildir ve daha çok hormonlara benzemektedir. Zearalenon bulaşmış yemlerle beslenen hayvanların üreme sistemlerinde problem oluşmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği eklerinde, zearalenon için izin verilen sınır değerler gösterilmiştir. Buna göre çeşitli gıda maddelerinde izin verilen zearalenon miktarı μg/kg olarak şu şekildedir:

  • İşlenmemiş tahıllar (mısır hariç): 100
  • İşlenmemiş mısır (ıslak öğütülecekler hariç): 350
  • Tahıllar, tahıl unları, kepek ve rüşeym (doğrudan insan tüketimine sunulan): 75
  • Rafine mısır yağı: 400
  • Ekmek (hafif fırıncılık ürünleri dahil), pastacılık ürünleri, bisküvi, tahıl çerezleri, kahvaltılık tahıllar (mısır çerezleri ve mısır bazlı kahvaltılık tahıllar hariç): 50
  • Doğrudan insan tüketimine sunulan mısır, mısır çerezleri ve mısır bazlı kahvaltılık tahıllar: 100

Gelişmiş laboratuvarlarda mikotoksin analizleri kapsamında zearalenon tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda yerine göre yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi (HPLC yöntemi) ya da sıvı kromatografisi - kütle - kütle spektrometresi yöntemi (LC-MS/MS yöntemi) uygulanmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, dikkate alınan standartlardan birkaçı şunlardır:

 

  • TS EN 16877 Hayvan yemleri - Numune alma ve analiz yöntemleri - T-2 ve HT-2 toksinleri, deoksinivalenol ve zearalenonun LC-MS ile besleme materyalleri ve bileşik yemlerinde tayini
  • TS ISO 6870 Hayvan yemleri nitel zearalenone içeriğinin tayini
  • TS EN 15792 Hayvan yem maddeleri - Hayvan yeminde zearalenon tayini - Floresans tespitli ve immunoaffinite kolon temizliği olan yüksek performans sıvı kromatografi yöntemi