Toksik Alg Tayini

Toksik Alg Tayini
Toksik Alg Tayini

Algler, içeriğinde klorofil bulunan çok basit organizmalardır. Algler, antifungal maddeler, toksinler ve çok çeşitli metabolitler üretmektedir. Bir mantar türü olan küfler mikotoksin üretmekte ve insan ve hayvan sağlığı için problem yaratmaktadır. Algler ise, çeşitli antifungal metabolitler üreterek küf gelişimini önlemektedir. Bu nedenle küf gelişimi ve mikotoksin üretimini kontrol altına almak amacı ile alglerin kullanımı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Çok hücreli organizmalar olan algler, çeşitli formlarda, göllerde, denizlerde, toprakta, duvarda, hayvanlarda ve bitkilerde, kısaca fotosentez yapabilecekleri ışık bulunan her alanda bulunabilirler.

Alglerin ürettiği maddelerin bir kısmı toksik özelliklere sahiptir. Bir kısmı ise kanser oluşumunu engelleyen, antibakteriyal, antifungal ve birçok etkilere sahiptir ve birçok kullanım alanına sahiptir.

Diğer taraftan ülkemizde kabuklu deniz hayvanları, özellikle midye tüketimi oldukça yaygındır. Ancak kara midye türü, diğer türlere göre yüzde 50’ye yakın oranda daha fazla zehirlenmelere yol açmaktadır. Bunun nedeni, kara midyenin üretim dönemleri ile toksik alglerin çoğaldığı dönemlerin birbirine yakın olmasıdır. Kabuklu deniz hayvanları, içinde alglerin ürettiği toksinler bulunan yosunlarla beslenmektedir. Bu kabuklu deniz hayvanları toksinleri bünyelerinde biriktirmekte ya da metabolizmalarında kullanmaktadır. Bu yüzden kabuklu deniz hayvanlarını tüeketen kişilerde zehirlenmelere neden olmaktadır.

Laboratuvarlarda toksik alg analzileri yapılrken, deniz suyundan alınan örnekler sedimentasyon işlemi ile, 5 lt, 250 ml, 10 ml ve 1 ml’ye indirgenmekte ve mikroskop altında toksik olan alg türleri tespit edilmektedir. Bu çalışmalarda amaçlanan, kabuklu deniz hayvanlarında bulunan ve çeşitli zehirlenmelere yol açan algleri tanımlamak ve saylarını belirlemektir.

Gelişmiş laboratuvarlarda mikotoksin analizleri kapsamında toksik alg tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.