Patulin Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)

Patulin Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)
Patulin Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)

Patulin, aspergillus ve penicillium küfleri tarafından üretilen ve insanlar, hayvanlar ve bitkiler dahil bütün biyolojik yapılarda zehirleyici etkiler gösteren bir mikotoksindir. Özellikle elmalarda görülen çürük kısımlarda bu bileşik bulunmaktadır. Ayrıca şeftali, kayısı, erik, kiraz ve üzüm gibi meyvelerin çürük kısımlarında da patulin bulunmaktadır. Daha çok toplama, taşıma ve depolama aşamalarında meyvelerin darbe alan kısımlarında bulunmaktadır.

Toksik özellikleri ile ve kanserojen potansiyeli olması yüzünden Dünya Sağlık Örgütü tarafından, gıda ürünlerinde patulin miktarı için sınırlama getirilmiştir. Bütün yetkili laboratuvarlarda meyve sularında ve meyve suyu içeren bütün ürünlerde patulin kalıntısı tayini çalışmaları yapılmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği eklerinde, patulin için izin verilen sınır değerleri gösterilmiştir. Yönetmelik eklerinde çeşitli gıda maddelerinde izin verilen patulin miktarı μg/kg olarak şu şekilde yer almaktadır:

  • Meyve suları, konsantreden üretilen meyve suyu ve meyve nektarları için 50,0
  • Distile alkollü içkiler, elma şarabı ve elmadan üretilen veya elma suyu içeren diğer fermente içkiler içi 50,0
  • Katı haldeki elma ürünleri (elma kompostosu ve doğrudan tüketime sunulan elma püresi dahil) için 25,0
  • Bebek ve küçük çocuklar için üretilen ve bu amaçla piyasaya unulan elma suyu ve katı haldeki elma ürünleri (elma kompostosu ve elma püresi dahil) 10,0
  • Tahıl bazlı olmayan ek gıdalar için 10,0

Patulin tayini çalışmalarında, yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi (HPLC) ya da sıvı kromatografisi - kütle - kütle spektrometresi yöntemi (LC-MS/MS) uygulanmaktadır.

Gelişmiş laboratuvarlarda mikotoksin analizleri kapsamında bu yöntemlerden biri uygulanarak patulin tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.