HT-2 Toksin Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)

HT-2 Toksin Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)
HT-2 Toksin Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)

Gıda maddelerinde küflere bağlı olarak oluşan toksinler arasında HT-2 toksini de bulunmaktadır. Küfler gıda maddelerinin yüzeyinde dağılımı kontrol altına alınamayan mikrobiyolojik canlılardır. Bunlar her yerden bulaşmakta ve uygun nem ve sıcaklık koşullarını buldukları anda hızlı bir şekilde çoğalmaya başlamaktadır. Ekmek ve peynirlerin küflenmesi hemen farkedilse de bazı türlerini laboratuvarlarda yapılacak analizler dışında bilmek mümkün değildir. Tüketilen her türlü gıda ürününde bu toksinlere rastlamak mümkündür.

T-2 ve HT-2 toksinleri genel olarak fusarium türü mikotoksinler tarafından üretilmektedir. Mikotoksinler içinde deoksinivalenol, T2 toksin ve HT-2 toksinlerinin insan ve hayvan sağlığı üzerine çeşitli zararları olduğu kanıtlanmıştır. Bu zararlar, alınan gıdalar ve yemlerin türüne ve miktarına bağlı olarak değişmektedir. Gıda güvenliği konusunda son yıllarda daha hassas olunması ve artan kamuoyu ilgisi paralelinde, Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde birçok mikotoksine ve yemlerdeki tür ve miktarlarına sınırlamalar getirilmiştir. Ayrıca mikotoksin oluşumunu önlemek veya seviyesini düşürmek için, gıda güvenliği otoriteleri tarafından, HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi gibi sistemler kurulmuştur.

Ülkemizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği yayınlanmış ve eklerinde mikotoksinler için bir takım sınırlamalar belirlenmiştir.

Bu yöndeki analiz çalışmalarında HPLC yöntemi veya LC-MS/MS yöntemi uygulanmaktadır. HPLC yöntemi, özel bir cihaz kullanılarak yapılan yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemidir. Bu yöntem analitik ayırma teknikleri amacı ile kullanılmaktadır. LC-MS/MS yöntemi ise sıvı kromatografisi - kütle - kütle spektrometresi yöntemidir. Bu yöntem de kimyasal analitik bir yöntemdir.

Gelişmiş laboratuvarlarda mikotoksin analizleri kapsamında HPLC ve LC-MS/MS yöntemlerinden biri uygulanarak HT-2 toksini tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.